International

International Cooperation

Our vision that grief should not destroy life is not limited by borders, and, to that end, the Danish National Center for Grief is increasingly cooperating with the international bereavement community. COVID-19 has emphasized the need to exchange and build knowledge to prevent, identify and treat the complicated grief reactions that could potentially develop among the many people bereaved during this pandemic.

The Center co-develops, shares and applies knowledge in partnership with institutions, countries and communities to the benefit of bereaved people. The Danish National Center was appointed and partly funded by the National Board of Health in Denmark – sometimes referred to as “the Danish model.”

Grønlandsk Sorglinje

(Greenlandic and English translation underway.)

Oak Foundation Denmark og Nordatlantisk Pulje støtter samarbejdsprojektet ”en grønlandsk sorglinje – udvikling, opstart og konsolidering af et peer-to-peer sorgstøttetilbud til grønlændere i Grønland og Danmark” i Det Nationale Sorgcenter i perioden 2021-2024.

Projektet har til formål at etablere en grønlandsk sorglinje – et frivilligledet og peer-to-peer sorgstøtte-tilbud til efterladte grønlandske borgere – inspireret af 20 års erfaring fra Sorglinjen i Danmark, tilpasset grønlandsk kultur og i tæt samarbejde med grønlandske partnere.

I et stort land med en lille befolkning, hvor alle har mistet og mange til selvmord, er peer-to-peer og frivilliges brug af egne erfaringer en ny tilgang til både at hjælpe andre og sig selv ved at tale om sorgen og finde ud af, at det hjælper at dele det svære med hinanden.

Projektets målgruppe er alle efterladte grønlandske borgere over 13 år, der har mistet familie eller venner til dødsfald.

Projektet bygger på fire principper:

– at det udføres i tæt samarbejde med grønlandske partnere
– at det understøtter eksisterende tilbud
– at det bidrager til opbygning af varig kapacitet,
– at det kan udbredes og bliver bæredygtigt

Sorglinjen forventes etableret i løbet af 2022.

En grønlandsk sorglinje er første skridt i realiseringen af anbefalingerne i rapporten ’Sorg i Grønland’, som Det Nationale Sorgcenter (DNS) udarbejdede og offentliggjorde i 2018 – 2019 i tæt samarbejde med Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold i Grønland:

Sorg i Grønland. En undersøgelse af sorg og kortlægning af sorgaktører og tilbud. (Dansk)
Sorg i Grønland. En undersøgelse af sorg og kortlægning af sorgaktører og tilbud.(Grønlandsk)

Please contact us for partnership and cooperation!

Tina Graven Østergård

Chief Consultant for International Cooperation and Partnership

Cand.ling.merc, MSc. in Development and International Cooperation
tgo@sorgcenter.dk