Kursus 2 – Udvidet kursus i sorg og samtalen om sorg med ældre

Udvidet kursus i sorg og samtalen om sorg med ældre

I 2024 udbydes kursus 2, som forudsætter at man enten har været på kursus 1 eller har den viden og træning, som kursus 1 indbefatter. Kursus 2 følges op med to digitale møder af to timer som faglige refleksionsrum.

Målgruppe

Kursus 2 er for de offentligt ansatte, der har erfaring med at arbejde med ældre borgere i sorg og som ønsker at blive opdateret med nyeste viden om sorg hos ældre, og som vil styrke deres samtaleteknikker gennem praktiske øvelser. Faggrupperne kan spænde bredt, og er f.eks. målrettet sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, diætister, ergoterapeuter, pædagoger mfl.

Deltagerantal: 15-20 deltagere

Kursets indhold

Kurset gennemgår følgende emner:

  • Nyeste viden om ældre og sorgteori
  • Selvmordstanker og ventesorg blandt ældre
  • Rammer og indhold for sorgstøttesamtalen
  • Samtaletræning og øvelser i at rådgive og vejlede om sorg 
  • Sorgstøttetilbud i landets regioner og kommuner

Undervisere

Undervisningen varetages af psykologer og konsulenter inden for sorgområdet med solid viden og undervisningserfaring.

Alle undervisere er ansat i Det Nationale Sorgcenter, og det betyder, at du altid vil møde undervisere, som er opdateret på nyeste viden inden for sorgområdet, og som er vant til at omsætte teori til praksis.

Hvor og hvornår afholdes kurset
Modul 2 afholdes i Det Nationale Sorgcenters lokaler i Vejle, Flegborg 6, 7100 Vejle.
Tidspunktet er d. 6. februar 2024, kl. 9.00-15.00.
Modulet følges op af to digitale opfølgningsmøder kl. 9.00-11.00 d. 14. maj 2024 og d. 10. september 2024.

Forplejning
Dag 1 er inkl. kaffe, thé og vand hele dagen, frugt om formiddagen, sandwich til frokost og kage om eftermiddagen. Opfølgningsmøderne er digitale og derfor uden forplejning.

Tilmelding
Der er begrænsede antal af pladser. Tilmeldingen sker ved først til mølle.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Ditte Priebe Jønsson, dpj@sorgcenter.dk eller seniorkonsulent Mette Vinter, mv@sorgcenter.dk, hvis du vil vide mere om kurset og hvordan du eller din organisation sammensætte et kursusforløb, der er tilpasset netop jeres behov.

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete kursus eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.