Sorglinjen

Alle henvendelser er anonyme

Sorglinjen er for dig, der har brug for at snakke om din sorg

Sorglinjen er for alle pårørende og efterladte over 13 år, som har en forælder, en søskende, et barn, en partner eller ægtefælle, der er alvorligt syg eller død. Du kan anonymt skrive eller tale med vores frivillige, som også har oplevet at miste en nærtstående.

Telefon

Åben alle dage kl. 17-21

Ring til 70 20 99 03

SMS

Åben alle dage kl. 17-21

SMS til 27 27 25 25

Chat

Åben alle dage kl. 17-21

Gå til startside for Chat

Brevkasse

Altid åben

Læs mere

Anonymitet

Sorglinjen er anonym

Samtalerne på Sorglinjen – uanset om det er samtaler på telefon, chat eller sms – er lukket for andre end dig og den frivillige. Du kan vælge at være helt anonym, hvis du ønsker det. De frivillige kan ikke se, hvem du er, men de kan godt finde på at spørge ind til nogle ting for bedre at kunne forstå og hjælpe dig.

For alle sorgramte teenagere og voksne

På Sorglinjen kan du tale eller skrive med en af vores frivillige. Der er både unge og ældre frivillige på Sorglinjen og fælles for dem er, at de selv har mistet en nærtstående og gerne vil lytte og dele deres dyrekøbte erfaringer med dig. De har altså alle selv været igennem nogle af de samme oplevelser og følelser som dig, men har lært at leve med sorgen på en god måde. Måske kan de også hjælpe dig til perspektiver på din sorg, og hjælp til hvordan du bærer sorgen med dig, uden den bliver for dominerende.

For nogle er det nemt at betro sig til venner og familie, for andre kan det være svært at tale med sine nærmeste, fordi de er for tæt på. Og som pårørende kan man være i tvivl om, hvordan man bedst kan hjælpe en ven eller et familiemedlem i sorg. Det er netop derfor Sorglinjens frivillige er så værdifulde.

Mange oplever, at venner, familie og kærester har svært ved at forstå. Rigtig mange oplever desværre også, at omgivelserne helt glemmer at spørge ind til, hvordan det går – eller ikke ved, hvordan de skal gøre det. Derfor oplever mange det som en kæmpe lettelse at tale med en, der har oplevet det samme. De frivillige på Sorglinjen har oplevet sorg på nærmeste hold, og kender derfor til situationen.

Andre tilbud drevet af frivillige

Samtalegrupper

I vores afdelinger i København og Aarhus kan du deltage i samtalegrupper for unge på 20-27 år, der har mistet en forælder. En samtalegruppe er ikke terapi – men en god mulighed for dig, der ønsker at mødes og tale om svære tanker og følelser med andre unge, der har mistet.

Hver gruppe ledes af to af vores unge frivillige, der selv har mistet en forælder. Grupperne har op til 8 deltagere og man mødes en gang om ugen – ca. 12 gange i alt.

Cafeaftener

I alle vores afdelinger kan du deltage til cafeaftener. Caféaftenerne har et specifikt tema. Det kan f.eks. være hvordan man kommer gennem højtider eller særlige mærkedage, når man har mistet. Eller handle om temaer som frygten for at miste igen eller at glemme.

Hver Caféaften indledes med et oplæg fra de frivillige. Bagefter er der fri snak, hvor man selv kan fortælle og stille spørgsmål. Cafeaftenerne foregår i vores afdelinger i København, Vejle, Aarhus og Odense.

Hvordan klarede vi os?

Har du feedback til din oplevelse med os?

Vi vil altid gerne gøre det så godt som muligt! Derfor håber vi også, at du vil kontakte os, hvis du har feedback til din oplevelse med os. Det kan du gøre ved at sende en mail til frivillig@sorgcenter.dk.

Mailen læses og besvares af lederen for frivilligområdet. Vi behandler din henvendelse fortroligt, hvilket betyder, at vi ikke deler dit navn med de frivillige eller ansatte medmindre, at du giver os lov til det. Skulle din henvendelse mod forventning dreje sig om en klage, vil vi nogle gange have behov for, at kontakte den eller dem der er klaget over for at høre deres version af sagen. Vi nævner ikke dit navn eller andet, der kunne gør, at de kan identificere dig, medmindre vi har aftalt det med dig på forhånd.

Du får svar hurtigst muligt og senest indenfor 1 uge.