Sorgrådgiveruddannelsen

Bliv sorgrådgiver

Professionshøjskolen UCN, Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon udbyder i et tæt samarbejde med Det Nationale Sorgcenter to valgmoduler i den sundhedsfaglige diplomuddannelse med fokus på sorgrådgivning.

Diplommodulerne henvender sig til sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter og andre velfærdsprofessionelle, som møder mennesker i sorg og som ønsker at tilegne sig kompetencer til at støtte dem bedst muligt.

Find links til tilmelding i bunden af siden.

Jeg har aldrig tidligere været på en uddannelse, som i så høj grad har inddraget min arbejdsplads. Jeg har virkelig fået øjnene op for, at jeg kan have en indvirkning på, hvordan vi arbejder med at støtte de forældre, som har mistet. Jeg kan mærke, at jeg har fået en mere robust faglig baggrund. Jeg bliver ikke så ramt af situationen. Tidligere havde jeg et større behov for at redde de efterladte, og tog nemt deres sorg på mig. Nu ved jeg mere om, hvordan de kan få støtte, og hvorfor de reagerer, som de gør. Det kan jeg bruge i mit arbejde.

Heidi Augustinus Himmelstrup, jordemoder Regionshospital Randers

Læringsmål:

  • Kan skelne mellem naturlige og komplicerede sorgreaktioner  
  • Kan formidle viden om sorg til andre velfærdsprofessionelle  
  • Kan bidrage til at etablere en fælles forståelse af komplicerede sorgreaktioner og udbrede viden om sorg
  • Kan håndtere den kompleksitet, der knytter sig til sorg samt søge sparring og/eller supervision ved behov

Gennem praksisnære moduler opnår du kompetencer til at:

1Rådgive og understøtte mennesker i sorg

2Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner

3Henvise mennesker, der har udviklet en kompliceret sorgreaktion, til rette tilbud

4Bidrage til, hvordan den efterladtes netværk aktiveres og støttes

5Sikre og understøtte videnspredning til fagprofessionelle på sorgområdet. Centralt i forløbet er forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen.

Bliv sorgrådgiver hos UCN i Aalborg

Sted: UCN act2learn, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ

Læs mere om uddannelsen, find undervisningsdatoer og tilmeld dig på UCN’s hjemmeside her.

Bliv sorgrådgiver hos Professionshøjskolen Absalon i Næstved

Sted: Parkvej 190, 4700 Næstved

Læs mere om uddannelsen, find undervisningsdatoer og tilmeld dig på Professionshøjskolen Absalon her.

Bliv sorgrådgiver hos Københavns Professionshøjskole

Sted: Tagensvej 18, 2200 København

Læs mere om uddannelsen, find undervisningsdatoer og tilmeld dig på Københavns Professionshøjskole her.

Undervisere

Undervisningen varetages af fagprofessionelle inden for sorgområdet med solid undervisningserfaring og erfaring med gerontologien.
Alle undervisere er ansat i Det Nationale Sorgcenter, og det betyder, at du altid vil møde undervisere, som er opdateret på nyeste viden inden for sorgområdet, og som er vant til at omsætte teori til praksis.

Kontakt os

Har du spørgsmål til den konkrete uddannelse eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.