Uddannelse og kurser

Det Nationale Sorgcenters kompetencecenter

Det Nationale Sorgcenter oprettede i 2017 et kompetencecenter for at skabe en platform af uddannelser og kurser til fagpersoner, som via deres arbejde møder mennesker i sorg. Vi arbejder for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker. Det gør vi ved at sikre, at relevante fagprofessionelle i Danmark får tilstrækkelige kompetencer til at forebygge, identificere og behandle mennesker med komplicerede sorgreaktioner.

Vores uddannelser er udviklet på baggrund af højt kvalificeret viden og i tæt samarbejde med organisationens eget videnscenter.

Kompetencecenter for sorg skal sikre, at mennesker, der arbejder med sorg i Danmark, får viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forebygge, identificere og behandle kompliceret sorg.

Vision

Kompetencecenter for sorg skal være førende nationalt og internationalt i at udvikle kurser og uddannelser af høj kvalitet inden for sorg. Uddannelserne skal udvikles i stærke partnerskaber med relevante organisationer og institutioner.

Et stærkt kompetencecenter

De overordnede mål med kompetencecenteret er at:

  • Indsamle, udbrede og forankre forskningsbaseret og praksisnær viden blandt mennesker der arbejder med sorg.
  • De professionelle opnår pædagogiske kompetencer til at videreformidle deres viden til kolleger, både mono og tværfagligt (train-the-trainer)
  • Udvikle og sælge viden, færdigheder og kompetencer, der er er i overensstemmelse med behov, marked og efterspørgsel blandt faggrupper på sorgområdet.
  • De erhvervede kompetencer hos de professionelle ændrer og forbedrer praksis til gavn for borgere i sorg.

Læringsstrategi

Vi tror på, at læring er en aktiv proces, og at den lærendes forudsætninger og tidligere erfaringer har betydning for læringen. For at læring kan finde sted, må den lærende – bevidst eller ubevidst – indgå aktivt i processen.

I vores læringstilgang ligger der en forståelse af, at voksne personer meget ofte skal aflære det lærte, for at kunne lære nyt. Derfor skal ny viden, færdigheder og kompetencer give mening og ses i en sammenhæng, for at skabe forankring i praksis.

På vores uddannelser vil der være få tid til at diskutere, forklare og fortolke den teori, som præsenteres.

Vi bygger vores læringstilgang på en 40-20-40 model, hvor 40% af indsatsen/energien af en uddannelse eller et kursus skal fokusere på forberedelsen, 20% af indsatsen på selve kurset, og 40% på opfølgning/implementering af det lærte.

I de fleste af vores kurser og uddannelser anvendes E-læring og webinarer, enten som forberedelse eller som en aktiv del af undervisningen.

Download hele vores læringsstrategi som PDF

Kursusoversigt

Se alle vores uddannelser og kurser

Kompetencecentret udbyder uddannelser, kurser og temadage med udgangspunkt i nyeste viden og forskning inden for sorgområdet. Hvis du arbejder med sorg i din hverdag eller står med en problemstilling, som berører mennesker med alvorlig sygdom eller sorg, kan du få et overblik over vores tilbud på kursusoversigten.

Hvem er vi?

Alle medarbejdere i Det Nationale Sorgcenters kompetencecenter har en solid faglig baggrund inden for det sociale og – eller sundhedsfaglige felt. Vi har alle stor viden og netværk fra regioner og kommuner og ved, hvad det vil sige at arbejde med sorg i praksis.

I kursusoversigten vil det altid fremgå, hvem der er underviser på de enkelte hold.