Uddannelse og kurser

Se alle vores uddannelser og kurser 

Kompetencecentret udbyder uddannelser, kurser og temadage med udgangspunkt i nyeste viden og forskning inden for sorgområdet. Hvis du arbejder med sorg i din hverdag eller står med en problemstilling, som berører mennesker med alvorlig sygdom eller sorg, kan du få et overblik over vores tilbud på kursusoversigten. 

Vision
  • Kompetencecenter for sorg skal være førende nationalt og internationalt i at udvikle kurser og uddannelser af høj kvalitet inden for sorg. Uddannelserne skal udvikles i stærke partnerskaber med relevante organisationer og institutioner. 
Mål

De overordnede mål med kompetencecenteret er, at: 

  • Indsamle, udbrede og forankre forskningsbaseret og praksisnær viden blandt mennesker der arbejder med sorg 
  • De professionelle opnår pædagogiske kompetencer til at videreformidle deres viden til kolleger, både mono og tværfagligt (train-the-trainer) 
  • Udvikle og sælge viden, færdigheder og kompetencer, der er er i overensstemmelse med behov, marked og efterspørgsel blandt faggrupper på sorgområdet 
  • De erhvervede kompetencer hos de professionelle ændrer og forbedrer praksis til gavn for borgere i sorg
Læringsstrategi
  • Vi tror på, at læring er en aktiv proces, og at den lærendes forudsætninger og tidligere erfaringer har betydning for læringen. For at læring kan finde sted, må den lærende – bevidst eller ubevidst – indgå aktivt i processen. 
  • I vores læringstilgang ligger der en forståelse af, at voksne personer meget ofte skal aflære det lærte, for at kunne lære nyt. Derfor skal ny viden, færdigheder og kompetencer give mening og ses i en sammenhæng, for at skabe forankring i praksis. På vores uddannelser vil der være få tid til at diskutere, forklare og fortolke den teori, som præsenteres. 
  • Vi bygger vores læringstilgang på en 40-20-40 model, hvor 40% af indsatsen/energien af en uddannelse eller et kursus skal fokusere på forberedelsen, 20% af indsatsen på selve kurset, og 40% på opfølgning/implementering af det lærte. 
Som fagprofessionel kan man blive usikker på, hvordan man bedst muligt møder børn og unge, der er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Det Nationale Sorgcenter har udviklet en kort animationsvideo med råd og vejledning til, hvordan fagprofessionelle kan støtte børn og unge pårørende.

Skal vi sammensætte et oplæg eller temadag til jeres arbejdsplads?

Vi afholder oplæg, temadage og kurser med fokus på emner som børn som pårørende, børn/unge og sorg, voksne/ældre og sorg, sorgteorier og begreber, implementering af sorgstøtteindsats og samtaletræning. Vi sammensætter gerne oplæg tilpasset jeres arbejdsplads og behov.

Det Nationale Sorgcenter er en NGO, der finansieres af eksterne midler bl.a. via salg af ydelser. Vi oplyser derfor om, at vi tager betaling for vores aktiviteter.

Vores priser afhænger af oplæggets/aktivitetens karakter, herunder forberedelsestid, form og antal deltagere. Vi tager som udgangspunkt betaling for en halv eller hel dag.
Vores priser er 6.200 kr. ekskl. moms for en halv dag og 10.800 kr. ekskl. moms for en hel dag. Der kan hertil komme udgifter til transport.
Betaling for supervision er 1.425 kr. ekskl. moms pr. time.

Vi tilrettelægger rigtig gerne aktiviteter der passer til din arbejdsplads. For at kunne forholde os til din henvendelse, har vi behov for flere informationer vedrørende forespørgslen. Udfyld en formular, så behandler vi din forespørgsel hurtigst muligt.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores konferencer, kurser, oplæg eller andre aktiviter, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.

Uddannelser, Varer og Kursusforløb

Webinarer