Vil du hjælpe andre efterladte?

Bliv frivillig i Det Nationale Sorgcenter

Der er ca. 50 frivillige i Det Nationale Sorgcenter, der alle selv har mistet et barn, en partner, en forælder eller en søskende indenfor de seneste år – og som har lyst til at gøre en forskel for andre efterladte. Vi søger frivillige i alle aldersgrupper (minimum 18 år).

Vi ved, at mange har nemmere ved at dele deres tanker og følelser med andre, der selv har mistet. Tanker og følelser, som de ellers er alene med. Det kan give håb og fortrøstning at opdage, at det er muligt at få det godt igen på trods af, at det værst tænkelige er sket. 

Brug dine egne erfaringer til at hjælpe andre

Det er af afgørende betydning, at du har lyst og overskud til at bidrage med dine egne erfaringer – også selvom de kan være smertefulde. Det er de erfaringer, som vores brugere kan finde genkendelse i.

Vi forventer ikke, at du har professionel erfaring med samtaleterapi eller lignende. Personligt engagement og overskud er det vigtigste. Vores tilbud skal udgøre et rum, hvor man kan tale med frivillige, der også har prøvet at miste.

Sorglinjen holder til i Det Nationale Sorgcenters kontorer i København og Vejle. Der afholdes caféaftener i København, Århus, Vejle og Odense, hvor frivillige holder oplæg for sorgramte. Samtalegrupperne afvikles i Århus og København.

Vi lægger vægt på, at:

  • Du har mistet et barn, en partner, forælder eller søskende og har lyst, evner og overskud til at hjælpe andre i svære livssituationer.
  • Dit tab ligger så langt tilbage, at dit savn ikke længere er altdominerende og at evt. professionel hjælp, du har modtaget er afsluttet. Vi vægter, at der er gået minimum et år.
  • Du har lyst til at indgå i den løbende kvalificering og supervision, som vi tilbyder.

At tale med en, som selv har mistet, er faktisk typisk med til at give håb om, at det kan være muligt at få et godt liv igen, selv om det værst tænkelige er sket. Det er de frivillige levende eksempler på

Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter.
De frivillige på sorglinjen hjælper andre efterladte. De har alle selv mistet nærtstående familiemedlemmer.

Opgaver og omfang

Sorglinjen tilbyder anonym samtale med mennesker i sorg alle ugens dage hovedsageligt pr. telefon, men vi bruger også chat og sms. Du vil være på vagt sammen med andre frivilligeog deltager på vagt mindst to aftener om måneden.

For at blive frivillig på Sorglinjen skal du udfylde en kort ansøgning, som du finder HER. Den udfyldte ansøgning sender du til os på mailadressen: blivfrivillig@sorgcenter.dk.

Såfremt du vurderes at passe godt ind i som frivillig i teamet, vil du blive inviteret til vores informationsmøde, hvor vi fortæller mere om den frivillige indsats på Sorglinjen. Du vil herefter blive indkaldt til en forsamtale, der fokuserer både på det tab, du har lidt og dine muligheder og ønsker om at yde en frivillig indsats. Sammen finder vi ud af, om det er det rigtige for dig at blive frivillig i Det Nationale Sorgcenter. 

Som frivillig på Sorglinjen forventes det, at du: 

  • Har lyst til at være med i mindst et år.
  • Kan deltage i et introduktionsforløb af 1,5 dags varighed. 
  • Kan tage minimum to vagter om måneden, som kan være på alle ugens dage i tidsrummet 16.45-21.00.  
  • Kan deltage i supervision hver tredje måned, som afholdes i grupper.

Du er meget velkommen til at skrive til os på blivfrivillig@sorgcenter.dk, hvis du vil høre mere. 

frivillige i Det Nationale sorgcenter

Mød de frivillige i Det Nationale Sorgcenter

Frivillige i Det Nationale Sorgcenter har mange forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de selv har mistet en, der stod dem nært. Det kan være en forælder, et barn, en søskende eller partner. De frivillige bruger nu deres erfaringer til at støtte andre. Det gør de gennem Chat, Brevkasse, Sorglinjen, Caféaftener eller samtalegrupper.