Videnscenter

Fra international til dansk kontekst

Vidensproduktion, formidling om evidensbaseret forebyggelse, identifikation og behandling af komplicerede sorgreaktioner har en særlig prioritet i Det Nationale Sorgcenter.  Formålet er at styrke sorgfeltet, i Danmark og internationalt med fokus på viden, der kan omsættes til praksis og gøre en forskel for efterladte i alle aldre. 

I Videnscenteret arbejder vi med indsamling, produktion, og formidling af viden om sorg i forbindelse med dødsfald. Vi har også fokus på trivsel hos børn og unge med kroniske og – eller terminale syge forældre eller søskende.

Kerneopgaven er at understøtte og omsætte national og international forskning til dansk kontekst, og dermed gøre den overskuelig og tilgængelig samt praktisk anvendelig for fagprofessionelle i Danmark.

Overordnede arbejdsområder

  • Indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om evidensbaseret forebyggelse, identifikation og behandling af komplicerede sorgreaktioner
  • Samarbejde med nationale og internationale aktører på sorgområdet i forbindelse med formidling af viden på sorgområdet
  • Samarbejde med nationale og internationale forskere med henblik på at bidrage til udvikling af relevante forskningsprojekter
  • Bidrag til forskningsprojekter, der fokuserer på områder, temaer, målgrupper mv., hvor Det Nationale Sorgcenter mangler viden

Videnscenteret understøtter Det Nationale Sorgcenters andre afdelinger; Kompetencecenteret, Børn, Unge & Sorg samt Ældre & Sorg med viden, evaluering, og udarbejdelse af rapporter.

DNS’s sorgpanel for efterladte

Har du mistet en nærtstående til dødsfald og ønsker at bidrage med dine erfaringer for at styrke viden om sorgens konsekvenser og identificere, hvor der er behov for indsatser, for at sikre et sammenhængende sorgberedskab til gavn for efterladte? Så meld dig ind i sorgpanelet og vær med til at sætte fokus på efterladtes behov og ønsker.

ForskningsNyt

Endelig producerer og offentliggør Videnscenteret nyhedsbrevet ForskningsNyt med referencer fra de seneste publikationer på feltet. Yderligere driver vi en Eventkalender over kurser, webinarer, og konferencer med sorgrelevante temaer.

Medarbejdere i videnscenteret

Medarbejderteamet i Videnscenteret er tværfagligt. De ansatte repræsenterer uddannelser inden for psykologi, folkesundhedsvidenskab, sygepleje og filosofi.  Teamet har bred erfaring inden for forskning, behandling, og undervisning. 

Derudover bidrager studentermedhjælpere fra blandt andet Psykologi, Folkesundhedsvidenskab og Antropologi til Videnscenterets arbejde.

Vil du forbedre dine kompetencer på sorgomådet?

Uddannelser og kurser

Vi arbejder for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker. Det gør vi ved at sikre, at relevante fagprofessionelle i Danmark får tilstrækkelige kompetencer og viden til at forebygge, identificere og behandle mennesker med komplicerede sorgreaktioner. Vores uddannelser er udviklet på baggrund af højt kvalificeret viden og i tæt samarbejde med vores organisationens eget videnscenter.