Sorgpanel for efterladte

Om sorgpanelet

Det Nationale Sorgcenter arbejder for at øge kendskabet til sorgens konsekvenser; aftabuisere døden og skabe opbakning til et sammenhængende sorgberedskab.

Det Nationale Sorgcenter har med støtte fra Trygfonden etableret et sorgpanel målrettet den store gruppe af efterladte i Danmark. Med sorgpanelet ønsker vi, at sætte fokus på de oplevelser og behov efterladte har, når de og deres familie står over for et dødsfald. Sorgpanelet skal bidrage til at styrke viden om sorgens konsekvenser og identificere, hvor der er behov for indsatser, for at sikre et sammenhængende sorgberedskab til gavn for efterladte.

Vil du være med?

Du kan være med i DNS’s sorgpanel, hvis du:

  • Har mistet en nærtstående til dødsfald (f.eks. en ægtefælle, partner, børn, forældre, nær ven)
  • Du skal være mindst 18 år for at være medlem af sorgpanelet. 
  • Dine tabserfaringer må ikke være mere end 6 år gamle.

Hvad skal vi bruge sorgpanelet til?

Som medlem af sorgpanelet vil det Nationale Sorgcenter gerne have lov til at kontakte dig. Vi kan kontakte dig med både spørgeskemaundersøgelser og andre forespørgsler, hvor der er brug for efterladtes input. Det kan f.eks. være, når vi søger deltagere til fokusgrupper.  

Nogle gange skriver vi til en udvalgt gruppe af panelet, hvis spørgsmål eller undersøgelser kun er relevant for eksempelvis efterladte eller deltagere, der bor et bestemt sted i landet. Derfor modtager alle deltagere ikke nødvendigvis de samme eller lige mange mails.

Det Nationale Sorgcenter kontakter sorgpanelet via mail. Du skal derfor have en e-mailadresse og have adgang til en computer, tablet eller smartphone for at være medlem af sorgpanelet.

Tilmeld dig sorgpanelet

Du kan tilmelde dig sorgpanelet herunder.

Fødselsdato
Hvem har du mistet?(Påkrævet)

Det Nationale Sorgcenter har med støtte fra TrygFonden etableret Sorgpanelet @En dagsorden for sorg

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Skriv til os på: sorgpanel@sorgcenter.dk

FAQ

Hvorfor er der en begrænsning på 6 år efter et tab?

Når vi har sat grænsen ved 6 år, er det baseret på vores erfaring med at tilbuddene til sorgramte forandrer sig løbende. Så grænsen er alene sat for at sikre, at sorgpanelets tilkendegivelser bliver så aktuelle som muligt.

Hvorfor er panelet kun til efterladte?

Når målgruppen i sorgpanelet er efterladte, der har mistet en nærtstående til dødsfald, skyldes det alene, at vi gerne vil sikre sorgpanelets homogenitet.  

Det Nationale Sorgcenter har også etableret en Pårørendevejviser, hvor det er muligt at finde hjælp til børn og unge pårørende med alvorligt syg forældre.

https://paaroerendevejviser.dk/sorgtilbud/

Hvor ofte vil jeg høre noget fra jer?

Vi kontakter dig med jævne mellemrum. Det kan være en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse eller i en fokusgruppe. Derudover kontakter vi dig en gang om året for at høre, om du stadig er interesseret i at deltage i sorgpanelet eller der er ændringer i din baggrundsinformation.

Hvor lang tid tager det at udfylde et spørgeskema?

Det er forskelligt, hvor omfattende spørgeskemaerne er. Vi bestræber os på, at spørgeskemaerne kan besvares på højst 20 min.

Du kan til enhver tid holde pause og vende tilbage til spørgeskemaet senere for at fortsætte din besvarelse, hvis du ønsker det. Dog vil du skulle klikke dig frem til det sted, hvor du var nået til.

Behandles mine personlige data fortroligt?

Ja, alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven. De oplysninger du giver os, når du tilmelder dig brugerpanelet, videregives ikke til andre. Når vi behandler oplysninger om dig, sker det på baggrund af dit samtykke (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, a og artikel 9, stk. 1, a). Vi behandler kun de oplysninger, du selv har givet os i forbindelse med din tilmelding og besvarelse af undersøgelser og forespørgsler.

Hvis du ikke længere ønsker at være med i sorgpanelet, kan du til enhver tid bede om at blive slette fra panelet. Kontakt os da på sorgpanel@sorgcenter.dk

Kan jeg deltage i sorgpanelet, hvis jeg ikke ønsker at deltage i fokusgrupper eller interviews?

Ja. Du vælger altid selv, om du vil svare på en forespørgsel fra os. Hvis du kun har lyst til at svare på spørgeskemaundersøgelserne, kan du se bort fra henvendelserne om andre ting, eksempelvis fokusgrupper.

Hvordan melder jeg mig ud af sorgpanelet?

Du kan til enhver tid melde dig ud af sorgpanelet. Hvis du ønsker at melde dig ud, kan du enten afmelde dig i bunden af den seneste mail du har fået fra os eller sende en mail til sorgpanel@sorgcenter.dk. Derefter sender vi dig en mail, som bekræfter, at du er udmeldt af panelet.