Caféaftener

For unge og voksne

De frivillige holder caféaftener for unge (16-28 år) og unge og voksne (+16 år) og ældre, som har mistet en nærtstående – en forælder, søskende, partner eller barn. Kom alene eller tag en ven, kæreste eller anden støtte med.

Hver caféaften handler om et specifikt emne. Det kan være, hvordan man kommer gennem højtider, mærkedage eller klarer sit studie, når man har mistet. Det kan også handle om frygten for at miste igen eller om hvordan man håndterer venner, familie og kærester, når man er i sorg. Hver Caféaften indledes med et oplæg fra de frivillige. Bagefter er der fri snak, hvor man selv kan fortælle og stille spørgsmål. Cafeaftenerne foregår i vores afdelinger i København, Vejle, Aarhus og Odense.

De frivillige i Det Nationale Sorgcenter afholder løbende caféaftener. På Caféaften tages fat i tematikker omkring det at have mistet og hvordan man som efterladt håndterer mærkedage, uddannelse, venner eller bare klarer sig i den svære tid lige efter tabet. Cafeaftenerne foregår i vores afdelinger i København, Vejle, Aarhus og Odense.

Tilmelding

Det er nødvendigt at melde sig til arrangementerne. Se hvordan du gør under det enkelte arrangement.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at komme, så giv besked på cafe-aften@sorgcenter.dk. Det er desuden vigtigt at komme til tiden, da du ellers forstyrrer oplæggene.

Hvordan klarede vi os?

Har du feedback til din oplevelse med os?

Vi vil altid gerne gøre det så godt som muligt! Derfor håber vi også, at du vil kontakte os, hvis du har feedback til din oplevelse med os. Det kan du gøre ved at sende en mail til frivillig@sorgcenter.dk.

Mailen læses og besvares af lederen for frivilligområdet. Vi behandler din henvendelse fortroligt, hvilket betyder, at vi ikke deler dit navn med de frivillige eller ansatte medmindre, at du giver os lov til det. Skulle din henvendelse mod forventning dreje sig om en klage, vil vi nogle gange have behov for, at kontakte den eller dem der er klaget over for at høre deres version af sagen. Vi nævner ikke dit navn eller andet, der kunne gør, at de kan identificere dig, medmindre vi har aftalt det med dig på forhånd.

Du får svar hurtigst muligt og senest indenfor 1 uge.