Caféaftener

For unge og voksne

De frivillige holder jævnligt caféaftener for unge (16-28 år) og voksne (+28 år), som har mistet en forælder eller søskende.

Hver caféaften handler om et specifikt emne. Det kan være, hvordan man kommer gennem højtider, mærkedage eller klarer sit studie, når man har mistet. Det kan også handle om frygten for at miste igen eller om hvordan man håndterer venner, familie og kærester, når man er i sorg. Hver Caféaften indledes med et oplæg fra de frivillige. Bagefter er der fri snak, hvor man selv kan fortælle og stille spørgsmål. Cafeaftenerne foregår i vores afdelinger i København, Aarhus og Odense eller online.

De frivillige i Det Nationale Sorgcenter afholder løbende caféaftener for unge i alderen 16 til 28 år og voksne over 28 år. På Caféaften tages fat i tematikker omkring det at have mistet og hvordan man som efterladt håndterer mærkedage, uddannelse, venner eller bare klarer sig i den svære tid lige efter tabet. Cafeaftenerne foregår i vores afdelinger i København, Aarhus og Odense eller online.

Tilmelding

Det er nødvendigt at melde sig til arrangementerne. Se hvordan du gør under det enkelte arrangement.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at komme, så giv besked på cafe-aften@sorgcenter.dk. Det er desuden vigtigt at komme til tiden, da du ellers forstyrrer oplæggene.

din mening er vigtig os

Er du ikke tilfreds?

Hvis du ikke tilfreds med et af vores arrangementer, så håber vi, at du vil kontakte os og fortælle om din oplevelse eller klage ved at sende en mail til frivillig@sorgcenter.dk.

Mailen læses og besvares af lederen for frivilligområdet. Vi behandler din henvendelse fortroligt, hvilke betyder, at vi ikke deler dit navn med de frivillige eller ansatte medmindre du giver os lov til det. Drejer klagen sig om projektlederen for frivilligområdet kan du sende din klage til vicedirektøren.Hvis du vælger at sende en klage, vil vi nogle gange have behov for at kontakte den eller dem, der er klaget over for at høre deres version af sagen. Vi nævner ikke dit navn eller andet der gør, at de kan identificere dig, medmindre vi har aftalt det med dig på forhånd.

Du får svar hurtigst muligt og senest indenfor 1 uge.