Få hjælp

Hos Det Nationale Sorgcenter har vi både tilbud om specialiseret psykologisk behandling, samtalegrupper og diverse frivillig initiativer. Al hjælp og støtte vi tilbyder er gratis og vi har naturligvis tavshedspligt.

Ved alle andre henvendelser er du velkommen til at kontakte vores reception på 70 26 67 66.

Psykologbehandling

Til børn og unge

I vores afdelinger i København, Odense, Århus og Vejle tilbyder vi psykologhjælp til sorgramte børn og unge i aldersgruppen 6-27 år. Vi inddrager ofte den nære familie i behandlingen af børn op til 19 år. Er barnet under 6, vil vi typisk tilbyde forældre hjælp direkte, så de får redskaber til bedre at kunne støtte og hjælpe deres børn. Vi tilbyder både individuelle og gruppeforløb afhængig af alder og sorgproblematik.

Til efterladte over 65 år

At miste en partner eller et barn sent i livet er en svær og belastende livsbegivenhed, og det er naturligt at føle stor sorg. For de fleste aftager sorgen gradvist over tid, men for nogle vil sorgen opleves intens og smertefuld selv efter lang tid. Det Nationale Sorgcenter tilbyder i København gratis psykologbehandling til efterladte +65 år med mere komplicerede sorgreaktioner.

Frivillige initiativer

Sorglinjen

På Sorglinjen kan du tale eller skrive med en af vores frivillige. Der er både unge og ældre frivillige på Sorglinjen og fælles for dem er, at de selv har mistet en nærtstående og gerne vil lytte og dele deres erfaringer med dig. De har selv været igennem de samme oplevelser som dig, men er kommet godt videre og kan måske også hjælpe dig? (Telefon, brevkasse og chat.)


Cafeaftener

De frivillige i Det Nationale Sorgcenter afholder løbende caféaftener. På Caféaften tages fat i tematikker omkring det at have mistet og hvordan man som ung håndterer mærkedage, uddannelse, venner eller bare klarer sig i den svære tid lige efter tabet. Cafeaftenerne foregår i vores afdelinger i København, Aarhus og Vejle.

Find den rigtige hjælp

Pårørendevejviseren er en oversigt over tilbud til børn og unge, som har en alvorlig fysisk og/eller kronisk syg forælder eller søskende.

Sorgvejviseren er en oversigt over tilbud til efterladte. Sorgvejviseren indeholder kun gruppetilbud.

Andre initiativer

for dig der er 13-19 år gammel – eller kender en ung, der lever med en alvorlygt syg mor eller far

Er du okay?

Erduokay.dk er lavet særligt for dig, der er teenager mellem 13-19 år og har en alvorligt syg forælder. Her finder du beretninger fra andre unge, der lever med en syg forælder. Du kan teste, om du har brug for hjælp til at klare hverdagen og de bekymringer og belastninger, der helt naturligt følger med, når du har en forælder, som er alvorligt syg.

For dig der gerne vil hAVE REDSKABER TIL AT SNAKKE MED ANDRE OM SORG

Sorgguide

Sorgguide er lavet særligt for dig, der gerne vil blive bedre til at snakke med andre om din eller deres sorg. Her finder du beretninger fra unge, der lever med sorg – og hvordan de har lært at leve med det. Du kan få konkrete redskaber til sorgbearbejdelse og så findes der samtalespil designet til at åbne en dialog op omkring sorg.