Om Det Nationale Sorgcenter

Sorg må ikke ødelægge livet

Det er smertefuldt når en man elsker bliver alvorligt syg eller dør. De pårørende og efterladte kan få en oplevelse af, at livet går i stykker. Langt de fleste vil dog opleve, at sorgen over tid kommer til at fylde mindre, eller på en måde, så den bliver en del af livet. Men for nogle udvikler sorgen sig på en måde, så det ender i alvorlig mistrivsel og den sorgramte får problemer med at fungere i hverdagen og passe skole, job og sociale relationer.

Det Nationale Sorgcenter arbejder for at sorg ikke skal ødelægge livet – både gennem forebyggelse og behandling. Der er brug for at aftabuisere død og sorg, så sorgramte ikke skal opleve, at de står alene, når sorgen rammer. Hvis sygdom, død og sorg er noget vi taler om, så bliver det også lettere at hjælpe sorgramte og spotte dem, der har brug for mere specialiseret hjælp.

  • Vores frivillige, der alle selv har mistet en nærtstående tilbyder støtte til alle sorgramte – både pårørende til alvorligt syge og til efterladte. De frivillige sidder dagligt på Sorglinjen – og arrangerer også caféaftener og samtalegrupper. I mødet med andre, der også har mistet opstår der et fælleskab og en følelse af, at man ikke står alene i sorgen og en tro på, at livet kan blive godt igen.
  • Vores psykologer i Børn, Unge & Sorg tilbyder specialiseret behandling til børn og unge under 28 år, der oplever alvorlig fysisk sygdom eller død hos forældre eller søskende. Vores psykologer i Ældre og Sorg tilbyder specialiseret behandling til ældre over 65 år som har mistet barn eller ægtefælle.
  • Vores udvikling- og kompetencecenter bidrager til at alle relevante fagprofessionelle får viden og kompetencer til at forebygge, identificere og behandle mennesker med komplicerede sorgreaktioner.
  • Vores videnscenter har øje for ny viden inden for sorgfeltet og få den ud at leve hos de fagprofessionelle samt få integreret ny viden i sorgterapien.

Organisationens historie

2000 – Stifter og direktør Preben Engelbrekt etablerede Ungekontakten i København. I begyndelsen er tilbuddet målrettet unge mellem 15 og 30 år, der har mistet en forælder eller søskende.

2004 – Ungekontakten skifter navn til Unge & Sorg
2008 – Åbner tilbud i Odense, der dækker hele Fyn. Samme år bliver der etableret et videnscenter i København.

2011 – Unge & Sorg fusionerer med Egmont Fondens rådgivningstjeneste til børn, Løvehjerte, og skifter navn til Børn, Unge & Sorg. Et tilbud til børn og unge op til 28 år

2017 – Børn, Unge & Sorg bliver til Det Nationale Sorgcenter som Børn, Unge & Sorg bliver en del af.

Vi sætter død og sorg til debat i samfundet for at mindske tabuisering

Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter, startede organisationen i år 2000. Børn, Unge & Sorg er nu en del af Det Nationale Sorgcenter, som blandt andet også hjælper efterladte voksne over 65 år, der lider af komplicerede sorgreaktioner.
frivillige i Det Nationale sorgcenter

Mød de frivillige i Det Nationale Sorgcenter

Frivillige i Det Nationale Sorgcenter har mange forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de selv har mistet en, der stod dem nært. Det kan være en forælder, et barn, en søskende eller partner. De frivillige bruger nu deres erfaringer til at støtte andre. Det gør de gennem Chat, Brevkasse, Sorglinjen, Caféaftener eller samtalegrupper.