Om Det Nationale Sorgcenter

Sorg må ikke ødelægge livet for mennesker

Organisationen blev startet af Preben Engelbrekt i år 2000. I dag består den af fire afdelinger i København, Aarhus, Odense og Helsingør. Fyrre medarbejdere og cirka hundrede frivillige, varetager sorgcenterets daglige drift.

Børn, Unge & Sorg – som er en del af Det Nationale Sorgcenter – tilbyder specialiseret behandling til børn og unge, der oplever sygdom eller død hos forældre eller søskende. Derudover tilbyder vi i Det Nationale Sorgcenter specialiseret sorgterapi til ældre i Region Hovedstaden.

Det Nationale Sorgcenter består i øvrigt af et videnscenter, et kompetencecenter og en række landsdækkende tilbud drevet af frivillige.

  • Vores Kompetencecenter bidrager til, at alle relevante fagprofessionelle får tilstrækkelige kompetencer og viden til at forebygge, identificere og behandle mennesker med komplicerede sorgreaktioner.
  • Vores Videnscenter sikrer, at ny viden på området kobles med vores praktiske erfaringer og bruges aktivt i terapien. Vi brænder for, at den nye viden udbredes systematisk til fagpersoner, som i deres arbejde kommer i kontakt med pårørende og efterladte.
  • Vores frivillige, der alle selv har mistet nærtstående, tilbyder støtte til pårørende og efterladte med naturlige sorgreaktioner for at give genkendelse og håb. De frivillige sidder på Sorglinjen – og de arrangerer caféaftener og samtalegrupper.

Vi sætter død og sorg til debat i samfundet for at mindske tabuisering

Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter, startede organisationen i år 2000. Børn, Unge & Sorg er nu en del af Det Nationale Sorgcenter, som blandt andet også hjælper efterladte voksne over 65 år, der lider af komplicerede sorgreaktioner.
frivillige i Det Nationale sorgcenter

Mød de frivillige i Det Nationale Sorgcenter

Frivillige i Det Nationale Sorgcenter har mange forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de selv har mistet en, der stod dem nært. Det kan være en forælder, et barn, en søskende eller partner. De frivillige bruger nu deres erfaringer til at støtte andre. Det gør de gennem Chat, Brevkasse, Sorglinjen, Caféaftener eller samtalegrupper.