Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Om Det Nationale Sorgcenter

 

 

Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter i Danmark står på Børn, Unge & Sorgs mangeårige erfaring med sorgarbejde, og Børn, Unge & Sorg er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at etablere centret.

I Det Nationale Sorgcenter arbejder vi med forskning, viden, formidling og efteruddannelse til fagpersoner i hele landet. Og vi sætter sorg og død til debat i samfundet og overfor den brede befolkning for at mindske tabuiseringen. 

Vision: Vi arbejder for, at sorg ikke må ødelægge livet

Mission:

 • Indsamle, systematisere og sikre fast forankret vidensspredning og formidling i regioner og kommuner
 • Styrke og koordinere forskning
 • På sigt tilbyde psykologisk behandling til voksne og ældre –  på samme måde som vi behandler børn og unge i dag, i Børn, Unge & Sorg
 • Nedbryde tabuer i forbindelse med død og sorg

Vi arbejder for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker. Det gør vi ved at sikre, at alle relevante fagprofessionelle i Danmark får tilstrækkelige kompetencer og viden til at forebygge, identificere og behandle mennesker med komplicerede sorgreaktioner. Vi tilbyder specialiseret behandling til børn og unge, der oplever sygdom eller død hos forældre eller søskende samt specialiseret behandling til efterladte voksne/ældre. Derudover tilbyder vores frivillige støtte til pårørende og efterladte med naturlige sorgreaktioner for at give genkendelse og håb.


Aktiviteter

Bevillinger fra Sundhedsstyrelsen (7,8 mio. kr.) og Helsefonden (2 mio. kr.) betyder, at vi i 2017 har iværksat en række konkrete aktiviteter. Følg med og læs mere her på hjemmesiden:

 • Udarbejdelse af faglige kliniske retningslinjer for behandling af kompliceret sorg til sygeplejersker, praktiserende læger og psykologer, læs mere
 • Udvikling og opstart af en ny sorgrådgiveruddannelse til sygeplejersker i samarbejde med Metropol, læs mere
 • Indsamling og formidling af viden om ældre og kompliceret sorg, læs mere
 • Kortlægning af alle støtte-, hjælpe- og behandlingstilbud på sorgområdet i Danmark, til alle aldersgrupper – se www.sorgvejviser.dk

Landsdækkende debatarrangementer om døden, i samarbejde med Det Etiske Råd, jan-maj 2018
En livsnødvendig samtale om døden

Debat i Politikens Hus, afholdt 30. januar 2017
Hvorfor er død og sorg så tabuiseret i vores tid og kultur?
Schyyy – ikke et ord om døden


Baggrund

Sundhedsstyrelsen har udpeget Børn, Unge & Sorg til i 2017 at etablere Det Nationale Sorgcenter. Etableringen sker på baggrund af mange års erfaring med sorgarbejde i Børn, Unge & Sorg.

Fra mange års øjenvidneberetninger fra familier, børn og unge i Børn, Unge & Sorg kender vi de mange barrierer for en bedre hjælp til sørgende i Danmark:

 • Der mangler anerkendelse hos mange beslutningstagere, fagprofessionelle og almindelige mennesker, at man faktisk kan blive syg af sorg
 • Der mangler anerkendelse af, at vi i Danmark og internationalt ved for lidt om behandlingen af kompliceret sorg
 • Der mangler samarbejde mellem sorgområdets aktører på tværs af faggrænser, sektorer, praksis, forskning, offentligt og privat
 • Der er stigende tabuisering af død og sorg

Debat om døden

Januar – maj 2018
10 landsdækkende debatarrangementer om døden, i samarbejde med Det Etiske Råd
En livsnødvendig samtale om døden

24. marts 2017
“Først når vi tør forholde os til egen dødelighed, vil vi blive bedre til at møde mennesker i sorg.” Direktør Preben Engelbrekt i dag i TV2 Syd. 
Vi er dårlige til at håndtere død og sorg, mener direktør for sorgcenter

24. marts 2017
En ny undersøgelse fra Det Nationale Sorgcenter viser, at død og sorg er voldsomt tabuiseret i Danmark: Dødens tabu

16. marts 2017, kl. 16:05-18:00
Debat om døden –  direktør Preben Engelbrekt deltager i Radio 24syv “Reporterne”

Debatarrangement i Politikens Hus 30. januar 2017
Schyyy – ikke et ord om døden

Interview med direktør Preben Engelbrekt. Bragt i Politiken 29. januar 2017
Et forkvaklet forhold til døden


Uddannelse som sorgrådgiver

Første hold startede op i 2017. Der er nu åbent for tilmeldinger til ny sorgrådgiveruddannelse med start i 2018. Uddannelsen er målrettet sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og andre fagprofessionelle, som i det daglige arbejder med mennesker i sorg. Tilmelding og information:


Følg os på SoMe

    

Læs mere