Arv og testamente

Hvert år oplever 120.000 børn og unge, at deres mor, far, søster eller bror bliver alvorligt syg eller dør

I Børn, Unge & Sorg hjælper vi de børnene, som oplever, at en forælder eller søskende bliver livstruende syg eller dør. Gennem terapi og i mødet med andre, der er i samme situation, hjælper vi dem mod et velfungerende voksenliv.

Du kan hjælpe disse børn og unge til at få at godt liv igen, når det værst tænkelige er sket. Det kan du gøre ved at testamentere hele eller en del af din arv til Børn, Unge & Sorg. Vælger du at betænke os, går pengene ubeskåret til støtte og psykologisk behandling af børn og unge med behov for vores hjælp.

For en testamentarisk gave på 15.000 kroner kan vi sikre et helt terapiforløb for et barn eller en ung, som har behov for hjælp.

Selvom den terapi et barn eller et ungt menneske tilbydes hos Børn, Unge & Sorg er gratis for dem, er det ikke gratis for organisationen at tilbyde den. For at kunne det, er vi derfor nødt til at finansiere den først.

– Med et testamente kan jeg sikre mine børn
og sende dem et vigtigt budskab!

Læs mere om, hvorfor Chalotte har valgt at betænke Børn, Unge & Sorg i sit testamente.

Lad din arv række længere

Boafgift (tidligere kendt som arveafgift) er en afgift, der skal betales til staten, når man arver. Efterladte ægtefæller og velgørende organisationer er fritaget for boafgift. Børn og børnebørn betaler 15% i boafgift, når de arver. Øvrige familiemedlemmer, venner og bekendte betaler både de 15% i boafgift samt yderligere 25% i tillægsboafgift.

Har du ingen børn eller børnebørn? Eller overvejer du for eksempel at betænke en bror, en niece eller en ven, som er i den høje boafgiftsklasse? Så er der mulighed for, at du kan få din arv til at række længere.

Du kan lade din arv række længere, hvis du samtidig vælger at betænke en velgørende organisation. Børn, Unge & Sorg ville for eksempel i en sådan situation betale boafgifterne for de øvrige arvinger i den høje boafgiftsklasse med en del af sin donation. På denne måde får arvingerne lidt mere i arv, og der bliver samtidig et beløb til den velgørende organisation.

Vi betaler omkostningerne

Det er en god ide at oprette testamente, for på den måde er du sikker på, at din arv bliver fordelt, som du ønsker. Et testamente kan altid justeres, hvis du ændrer mening. Hvis du vælger at betænke Børn, Unge & Sorg i dit testamente, så dækker vi advokathonorar og andre omkostninger i forbindelse med oprettelsen af testamentet – det uanset beløbets størrelse, eller om der er andre arvinger.