Uddannelser og kurser

Se alle vores uddannelser og kurser 

Kompetencecentret udbyder uddannelser, kurser og temadage med udgangspunkt i nyeste viden og forskning inden for sorgområdet. Hvis du arbejder med sorg i din hverdag eller står med en problemstilling, som berører mennesker med alvorlig sygdom eller sorg, kan du få et overblik over vores tilbud på kursusoversigten. 

Vision
 • Kompetencecenter for sorg skal være førende nationalt og internationalt i at udvikle kurser og uddannelser af høj kvalitet inden for sorg. Uddannelserne skal udvikles i stærke partnerskaber med relevante organisationer og institutioner. 
Mål

De overordnede mål med kompetencecenteret er, at: 

 • Indsamle, udbrede og forankre forskningsbaseret og praksisnær viden blandt mennesker der arbejder med sorg 
 • De professionelle opnår pædagogiske kompetencer til at videreformidle deres viden til kolleger, både mono og tværfagligt (train-the-trainer) 
 • Udvikle og sælge viden, færdigheder og kompetencer, der er er i overensstemmelse med behov, marked og efterspørgsel blandt faggrupper på sorgområdet 
 • De erhvervede kompetencer hos de professionelle ændrer og forbedrer praksis til gavn for borgere i sorg
Læringsstrategi
 • Vi tror på, at læring er en aktiv proces, og at den lærendes forudsætninger og tidligere erfaringer har betydning for læringen. For at læring kan finde sted, må den lærende – bevidst eller ubevidst – indgå aktivt i processen. 
 • I vores læringstilgang ligger der en forståelse af, at voksne personer meget ofte skal aflære det lærte, for at kunne lære nyt. Derfor skal ny viden, færdigheder og kompetencer give mening og ses i en sammenhæng, for at skabe forankring i praksis. På vores uddannelser vil der være få tid til at diskutere, forklare og fortolke den teori, som præsenteres. 
 • Vi bygger vores læringstilgang på en 40-20-40 model, hvor 40% af indsatsen/energien af en uddannelse eller et kursus skal fokusere på forberedelsen, 20% af indsatsen på selve kurset, og 40% på opfølgning/implementering af det lærte. 

Konferencer

Uddannelser

Skal vi sammensætte et oplæg eller temadag til jeres arbejdsplads?

Vi afholder oplæg og temadage med fokus på emner som børn som pårørende, børn/unge og sorg, voksne/ældre og sorg, sorgteorier og begreber, implementering af sorgstøtteindsats og samtaletræning. Vi sammensætter gerne oplæg tilpasset jeres arbejdsplads og behov. Kontakt vores Kompetencecenter på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.

Kurser

Nyt kursus til psykologer og familieterapeuter: ‘Sorg i familien – viden, praksis og virksomme interventioner’

Vores aktuelle kursus Sorg i familien er godkendt hos Dansk Psykolog Forening og henvender sig til dig, som er psykolog eller familieterapeut.

Tid & varighed

 • Kursusdag 1: Online – åben i perioden 1. maj 2021 til 1. juni 2021  
 • Kursusdag 2: Fysisk fremmødedag for psykologer – 7.juni 2021, kl. 10.00-17.00 
 • Kursusdag 3: Fysisk fremmødedag for familieterapeuter – 9.juni 2021, kl. 10.00-17.00

Vi har begrænsede antal pladser og tilmeldingsfrist den 14. maj.

Læs mere og tilmeld dig her.

Nyt kursus til forebyggelseskonsulenter i kommuner: Forebyggende sorgstøttesamtaler til ældre +65 år

Kurset er til dig, som er kommunal forebyggelseskonsulent, og som i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg hos ældre (ifølge lov om Social Service) varetager sorgstøttesamtaler med borgere, der har mistet en ægtefælle.

Tid & varighed

Kurset består af 3 kursusdage à 6 timers varighed pr. kursusdag. Alle kursusdage  afvikles virtuelt, så der er ingen transportomkostninger forbundet med kurset.

Læs mere og tilmeld dig her.

Webinarer

Vi er snart klar til at kunne tilbyde spændende webinarer.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores konferencer, kurser, oplæg eller andre aktiviter, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.