Knirkekufferten

Knirkekufferten

Savner du viden om børn og sorg, eller mangler du inspiration til at tale med børn om liv og død?

Børn i førskolealderen begynder naturligt at blive nysgerrige på verden omkring dem, hvilket indbefatter spørgsmål om liv og død. Det er også i denne alder, at de får deres første erfaringer med døden. Det kan være i naturen, hvor de støder på døde dyr, eller det kan være i den nærmeste familie, hvor nogen bliver syge og/eller dør. Det kan også være film eller spil eller overhørte kommentarer, der giver anledning til spørgsmål.

Børn har i den forbindelse behov for at blive mødt i forhold til deres nysgerrige spørgsmål og få ord og begreber til at kunne forstå og udfolde, hvad de oplever og hører.

Det sker også, at børn selv oplever at miste. Når små børn sørger, reagerer de typisk anderledes end større børn og voksne. Det kan af og til gøre det svært for en voksen at forstå et mindre barns reaktioner på sorg. Viden om børns sorg er derfor en vigtig forudsætning for at kunne være den støtte, som barnet har brug for.

Med en Knirkekuffert får du den nødvendige viden om børn og sorg, samt redskaber til at tale med børn om sorg, savn, liv og død.

Materialet er udviklet, så det kan anvendes af alle.

Om Knirkekufferten

Med en Knirkekuffert får du hjælp til at møde børn fra 3 årsalderen i øjenhøjde, når det gælder emner, der relaterer sig til liv og død.

Knirkekufferten kan både anvendes i tilfælde, hvor børn oplever sygdom eller død hos deres nærmeste – og den kan tages i brug sammen med børn, som ikke er sorgramte, men som er nysgerrige på emnet.

Kufferten er tilpasset børnenes udviklingstrin. Materialet i kufferten kan både anvendes til en samlet børnegruppe eller til det enkelte barn, der har konkrete oplevelser med alvorlig sygdom eller død. Materialet kan desuden hjælpe børn til bedre at forstå, hvordan andre – deres kammerater, søskende, mor og far – kan reagere, hvis de oplever sygdom eller død. Kufferten er udviklet, så den kan anvendes af såvel faguddannede og uuddannede.

Med Knirkekufferten ønsker vi at nedbryde tabuet om døden og give børn (og deres voksne) et mere naturligt forhold til emnet.

Hvorfor en Knirkekuffert?

I kufferten finder du materiale, som kan være med til at skabe et rum, hvor samtalen om døden og svære følelser gøres ufarlig og naturlig.

Som voksen kan man holde sig tilbage for at tale med børn om døden. Man kan være bange for at sige noget forkert eller pålægge barnet en frygt for døden. Det kan virke skræmmende at forholde sig til døden, og mange føler sig på usikker grund, når der skal tales med andre om emnet eller i mødet med andre, der har mistet en nærtstående. 

Børn kan komme til at arve den berøringsangst. Det kan blandt andet betyde, at de kan komme til at gå alene med tanker og følelser om liv og død, og for nogle kan det afstedkomme fantasier og forestillinger, der kan påvirke deres trivsel i form af angst og et øget bekymringsniveau. Forskningen viser, at det øger børns robusthed tidligt at have et sprog for de tanker og følelser, der relaterer til emner, der berører eksistentielle emner og svære livsvilkår. Det giver bedre muligheder for at håndtere livsbegivenheder senere, der gør indtryk og som skal mestres. 

Med Knirkekufferten får du mulighed for at hente inspiration til samtaler med børn om døden og blive klædt på til at møde et barn i sorg.

Hvad indeholder knirkekufferten?

5 børnebøger om Knirke

Disse 5 bøger om hovedpersonen Knirke, forholder sig konkret til de typiske spørgsmål, som børn i førskolealderen kan have i forhold til døden og det at miste. I hver bog møder Knirke forskellige venner, der er har spørgsmål relateret til sorg, savn eller døden. Knirke er god at tale med, og sammen finder de svar på spørgsmålene.

Bøgerne kan bruges til at åbne op for samtalen om emnerne, og eksempler fra bøgerne kan bruges til at skabe konkrete forklaringer. De taler børnenes konkrete sprog, når forskellige temaer omkring det at miste bliver forklaret i en legende fortælling.

Hver bog har et tema:

Knirke & Muldvarp holder begravelse

Tema: Hvor er man henne, når man er død?

Knirke & Ræv kigger mod himlen

Tema: Hvad kan man gøre, når man savner?

Knirke & Hare bliver modige

Tema: Hvordan er det at se én, der er død?

Knirke & Pindsvin flyder med strømmen

Tema: Kan man være skyld i sygdom eller død?

Knirke & Grævling tegner Tema: Kan man sørge rigtigt eller forkert?

5 samtalekort

Til hver af de 5 bøger får man 5 samtalekort med spørgsmål, som kan stilles til børnene ud fra de emner, som bøgerne beskæftiger sig med. Spørgsmålene er til inspiration til jer, der læser bøgerne højt.

Knirkekappe

I kufferten ligger en kappe, magen til den kappe Knirke har på, og som hun gerne låner til sine venner, når de har brug for den i særlige situationer. Kappen er et slags mestringsværktøj, og når børnene tager kappen på, kan det åbne for muligheder, der gør det lettere at være i situationer, som kan opleves svære.

8 følelseskort

Børn kan have brug for hjælp til at identificere eller tydeliggøre følelser. Der ligger derfor 8 følelseskort i kufferten, der giver børnene valgmuligheder, når de skal fortælle om de følelser, der fylder for dem i en given situation.

Knirkebamse

Knirkefiguren er lavet som en bamse i blødt materiale. Det kan være rart for nogle børn at kunne sidde med Knirkebamsen fysisk, og det kan give tryghed at kunne sanse bamsen. Knirkebamsen kan også indgå i snakken om de emner som bøgerne beskæftiger sig med.

Hæfte med viden om børn og sorg

I hæftet får I viden om hvordan børn forstår døden, og hvordan vi kan at tale med dem om emnet. I får også viden om børns typiske sorgreaktioner, og om hvordan vi kan møde et barn i sorg, og hvordan det kan påvirke én selv at tale med familier i sorg og familier med alvorlig sygdom.

Katalog med forslag til aktiviteter

Aktivitetskataloget indeholder forslag til forskellige aktiviteter og opgaver, der giver mulighed for at arbejde videre med nogle af bøgernes temaer. Der er desuden konkrete forslag til aktiviteter, hvis et barn er sorgramt. Aktivitetskataloget kan inspirere og lade børnene dvæle ved temaerne på en delvis styret måde. Opgaverne er udstyret med vejledning, hvor det er nødvendigt. Arkene kan kopieres og uddeles til børnene.

Plakat

En plakat i A3 format med gode råd til hvordan du kan tale med børn om døden.

Tak til Spar Nord Fonden og Lauritzen Fonden for støtte til uddeling af gratis Knirkekufferter til 1100 daginstitutioner.