Knirkekufferten

Mangler du viden eller inspiration til, hvordan du kan tale med børn om sorg, liv og død?

Med en Knirkekuffert får du den nødvendige viden og konkrete redskaber til at møde børn – fra 3 års alderen – i en naturlig samtale om emner, der relaterer sig til sorg, liv og død.

Knirkekufferten kan både anvendes til en samlet børnegruppe, som en del af det almindelige pædagogiske arbejde, eller til det enkelte barn, der har konkrete oplevelser med alvorlig sygdom eller død. Materialet kan desuden hjælpe børn til bedre at forstå, hvordan andre – deres kammerater, søskende, mor og far – kan reagere, hvis de oplever sygdom eller død.

Med Knirkekufferten ønsker vi at nedbryde tabuet om døden og give børn (og deres voksne) et mere naturligt forhold til emnet.

Materialet er udviklet, så det kan anvendes af alle.

Hvorfor en Knirkekuffert?

Børn i førskolealderen begynder naturligt at blive nysgerrige på verden omkring dem. Det er også i denne alder, at de får deres første erfaringer med døden. Det kan være i naturen, hvor de støder på døde dyr, eller det kan være i den nærmeste familie, hvor nogen bliver syge og/eller dør. Det kan også være film eller spil eller overhørte kommentarer, der giver anledning til spørgsmål.

Børn har i den forbindelse behov for at blive mødt i forhold til disse spørgsmål og få ord og begreber til at kunne forstå og udfolde, hvad de oplever og hører.

Det sker også, at børn selv oplever at miste. Når små børn sørger, reagerer de typisk anderledes end større børn og voksne. Det kan af og til gøre det svært for en voksen at forstå et mindre barns reaktioner på sorg. Viden om børns sorg, er derfor en vigtig forudsætning for at kunne være den støtte, som barnet har brug for.

Som voksen kan man holde sig tilbage fra at tale med børn om døden. Man kan være bange for at sige noget forkert eller pålægge barnet en frygt for døden. For nogle voksne kan det også virke ubehageligt, og måske skræmmende selv at skulle forholde sig til døden.

Børn kan komme til at arve den berøringsangst. Det kan blandt andet betyde, at de ikke går til voksne med de spørgsmål eller tanker de har, og nogle gange kan det afstedkomme fantasier og forestillinger, der kan påvirke deres trivsel i form af angst og et øget bekymringsniveau.

Forskningen viser, at det øger børns robusthed tidligt at have et sprog for de tanker og følelser, der relaterer til emner, der berører eksistentielle emner og svære livsvilkår. Det giver børnene en bedre forudsætning for livsmestring. 

Med Knirkekufferten får du mulighed for at hente inspiration til samtaler med børn om døden og blive klædt på til at møde et barn i sorg.

Hvad indeholder Knirkekufferten?

5 børnebøger om Knirke

Disse 5 bøger om hovedpersonen Knirke, forholder sig konkret til de typiske spørgsmål, som børn i førskolealderen kan have i forhold til døden og det at miste. I hver bog møder Knirke forskellige venner, der er har spørgsmål relateret til sorg, savn eller døden. Knirke er god at tale med, og sammen finder de svar på spørgsmålene.

Bøgerne kan bruges til at åbne op for samtalen om emnerne, og eksempler fra bøgerne kan bruges til at give håndgribelige forklaringer. De taler børnenes konkrete sprog, når forskellige temaer omkring det at miste bliver forklaret i en legende fortælling.

Hver bog har et tema:

Knirke & Muldvarp holder begravelse
Tema: Begravelse

Knirke & Ræv kigger mod himlen
Tema: Savn

Knirke & Hare bliver modige
Tema: Kroppen

Knirke & Pindsvin flyder med strømmen
Tema: Skyldfølelse

Knirke & Grævling tegner
Tema: Følelser

5 samtalekort

Til de 5 bøger får man 5 samtalekort med spørgsmål og fokusord til hver bog, som udfolder bøgernes temaer. Samtalekortene er til inspiration til jer, der læser bøgerne højt.

Knirkekappe

I kufferten ligger en kappe, der er magen til den kappe Knirke har på. Knirke låner gerne til sine venner, når de har brug for den i særlige situationer. Kappen er et slags mestringsværktøj, og når børnene tager kappen på, kan den gøre det lettere at være i situationer, som kan opleves svære.

8 følelseskort

Børn kan have brug for hjælp til at identificere eller tydeliggøre følelser. Der ligger derfor 8 følelseskort i kufferten, der giver børnene valgmuligheder, når de skal fortælle om de følelser, der fylder for dem i en given situation.

Knirkebamse

Knirkefiguren er lavet som en bamse. Det kan være rart for nogle børn at kunne sidde med Knirkebamsen fysisk, og det kan give tryghed at kunne sanse bamsen. Knirkebamsen kan også indgå i snakken om de emner, som bøgerne beskæftiger sig med.

Hæfte med viden om børn og sorg

I hæftet kan I finde nyttig viden og inspiration, inden Knirkekufferten tages i brug. I kan desuden få viden, om hvordan børn forstår døden, og hvordan vi kan at tale med dem om emnet. I kan også læse om børns typiske sorgreaktioner, og om hvordan vi kan møde et barn i sorg, og hvordan det kan påvirke én selv at tale med familier i sorg og familier med alvorlig sygdom.

Katalog med forslag til aktiviteter

Aktivitetskataloget indeholder forslag til forskellige aktiviteter og opgaver, der giver mulighed for at arbejde videre med bøgernes temaer. Der er desuden konkrete forslag til aktiviteter, hvis et barn er sorgramt. Aktivitetskataloget kan inspirere og lade børnene dvæle ved temaerne på en delvis styret måde. Opgaverne er udstyret med vejledning, hvor det er nødvendigt. Arkene kan kopieres og uddeles til børnene.

Plakat

En plakat i A3 format med gode råd til hvordan du kan tale med børn om døden.

Køb en Knirkekuffer her: KØB HER

Det er muligt at købe ekstra indhold til Knirkekufferten på: KNIRKE.COM