Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Om Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis psykologisk behandling til børn og unge under 28 år, der:

  • lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller
  • har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år.

Vi tilbyder også telefonrådgivning til netværket omkring børnene og de unge i forhold til, hvordan man bedst kan støtte dem. Derudover rådgiver og uddanner vi fagfolk, der gennem deres arbejde, fx i sundhedsvæsenet eller institutioner/skoler, kommer i kontakt med disse børn og unge.

Hjælpen i Børn, Unge & Sorg er gratis, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Fem unge fortæller om hjælpen i Børn, Unge & Sorg

Hør fem fortælle om vejen til at få hjælp i Børn, Unge & Sorg.

Har du brug for hjælp?

Det kan være svært at vurdere, hvornår der er behov for psykologhjælp. Derfor opfordrer vi alle til at kontakte os. Sammen finder vi ud af, om der er behov for hjælp – og i så fald hvilken. Vi hjælper alle med råd og vejledning og forsøger så vidt muligt at finde alternativer, hvis det skulle vise sig, at Børn, Unge & Sorg ikke er det rette tilbud.

Klik her for at blive kontaktet af en af vores psykologer.

Børn, Unge & Sorg er et specialiseret hus

Børn, Unge & Sorg er Danmarks førende inden for professionelt sorgarbejde. Vores forskningscenter sikrer, at ny viden på området kobles med vores praktiske erfaringer og bruges aktivt i terapien, og vi arbejder ihærdigt på at udbrede denne viden til fagpersoner, der i deres arbejde kommer i kontakt med de berørte børn og unge. Det sker blandt andet gennem telefonrådgivning, uddannelse og supervision.
 
Vores tre afdelinger i København, Aarhus og Odense er bemandet med psykologer, som alle er specialister i børn og unge, der oplever sygdom og død i familien. Vores kerneopgaver er:
 
  • Psykologisk behandling til de børn og unge der med en alvorligt syg forælder eller søskende har brug for hjælp til at fungere i en ændret hverdag.
  • Psykologisk behandling til de børn og unge, hvor sorgen over at have mistet på længere sig hindrer eller er på vej til at hindre et normalt hverdagsliv.
Vi støtter og behandler børnene og de unge, så de kan leve med sygdommen og sorgen som en del af deres liv. Børn tilbyder vi individuel terapi og terapi i grupper. Børn fra 0-3 år hjælpes gennem forældrene. For unge i alderen 16-27 år er tilbuddene fortrinsvis terapi i grupper.
 
 

De frivillige i Børn, Unge & Sorg

I Børn, Unge & Sorg har vi også et stort korps af unge frivillige tilknyttet. De frivillige er alle unge, der har mistet, men er kommet godt videre i livet. Så godt, at de nu formår at hjælpe andre unge i samme situation. De frivillige bemander Linjen og Chatten og besvarer alle indlæg til vores Brevkasser. Derudover holder de løbende caféaftener.

Du kan se en oversigt over vores tilbud her


Det Nationale Sorgcenter

Bevillinger fra Sundhedsstyrelsen og Helsefonden betyder, at Børn, Unge & Sorg i 2017 har oprettet Det Nationale Sorgcenter. Sorgcentret arbejder med forskning, viden, formidling og efteruddannelse til fagpersoner, når det drejer sig om sorg i alle aldersgrupper, både børn, unge, voksne og ældre. 

Finansiering

Børn, Unge & Sorg er primært finansieret af:

  • Socialministeriet, Sundhedsministeriet
  • Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Aarhus Kommune
  • Flere fonde – herunder bla. Egmont Fonden, Helsefonden, Ole Kirks Fond, VELUX Fonden, FærchFonden og A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Mckinney Møllers Fond til almene Formaal
  • Private donationer – se her, hvordan du kan være med til at støtte os og vores arbejde
  • Virksomhedssponsorater

Har du brug for psykologisk rådgivning?
Klik her for at blive ringet op af en af vores psykologer.