Fortrolige Voksne

Vil du hjælpe unge efterladte? Bliv frivillig ‘fortrolig voksen’

Det Nationale Sorgcenter har startet et forløb op for unge efterladte, der mangler voksenkontakt. Vi søger derfor frivillige over 40 år, som selv har mistet en eller begge forældre i ungdomsårene; voksne som har overskud og lyst til at invitere en ung efterladt i alderen 18-27 år ind i deres liv i mindst 2 år – og måske resten af livet. Måske er det dig? 

Vi ved, at unge, der har mistet en eller begge forældre eller som har svag kontakt til den tilbageværende forælder, står utroligt alene i tilværelsen. Konsekvenserne af manglende voksenstøtte kan være mange. De unge fremhæver selv, at de er blevet mere selvkritiske, usikre, sårbare, ensomme, isolerede og hurtigt voksne. Projekt ‘Fortrolige voksne’ vil give de unge muligheden for at få en voksen kontakt, som en støtte ind i voksenlivet.

Vi søger frivillige, der bor i nærheden af Aarhus, Odense eller København.  

Da jeg skulle mødes med Niels første gang, var jeg meget nervøs. Jeg var ved at vende om fem gange på vej derhen. Nu skulle jeg til at åbne mig for en fremmed, som måske ville svigte mig. Men jeg var glad for, at jeg ikke vendte om. Niels viste en oprigtig interesse for mig, og det føltes trygt at være sammen med ham. Projektet varer i to år, men har svært ved forestille mig, at vi ikke ses om 10 år også. 

Rosa Viola Tranum mistede tilliden til verden efter hun som 21-årig mistede som mor. Hun fik psykologhjælp gennem Børn, Ung & Sorg er nu en del af projekt ’Fortrolige voksne’. Rosa blev i juni 2019 matchet med den 42 år ældre Niels Norre, der blev forældreløs som 6-årig

Engagement og overskud kræves

Det er af afgørende betydning, at du har lyst og overskud til at være der for en ung, bevidne den unges liv og sparre i forhold til væsentlige valg i ungdomsårene. Det kan være i forbindelse med ting som studie, arbejde og bolig. Den fortrolige voksnes rolle er at mødes regelmæssigt med den unge og stille sig til rådighed både med de praktiske og følelsesmæssige udfordringer, samt at være sparringspartner og hjælpe den unge med at træffe og gennemføre væsentlige valg omkring det kommende voksenliv. 

Vi forventer et personligt engagement og overskud. Projektet Fortrolig Voksen skal være et frivilligt tilbud, hvor man vil give noget af den voksenkontakt, man selv har manglet i de vigtige ungdomsår.

Klik for at downloade.

Vi lægger vægt på, at:

  • Du er over 40 år, og selv har mistet begge eller den ene forældre i ungdomsårene.
  • Du har overskuddet og lysten til at invitere en ung ind i dit liv for en periode af minimum 2 år og måske resten af livet.
  • Du har tid/overskud/lyst til at mødes med den unge minimum 2 timer hver 14 dag. Møderne foregår hos dig selv, den unge eller et tredje sted, I selv aftaler. I bestemmer selv, hvad I ønsker at lave, når I ses. 
  • Du stiller dig selv, dit nærvær, din livserfaring, din viden og evt. dit netværk til rådighed.
  • Du bor i nærheden af Aarhus, Odense eller København.
  • Du har lyst til at indgå i den løbende kvalificering og supervision, som vi tilbyder. Det drejer sig særligt om:
  1. introduktionsforløb af 1,5 dags varighed. 
  2. obligatorisk supervision hver anden måned.

Om Fortrolige Voksne: Mød Rosa og Niels

Kontakt os:

For at blive frivillig ‘fortrolig voksen’ skal du udfylde en kort ansøgning, som du finder HER. Den udfyldte ansøgning sender du til os på mailadressen: blivfrivillig@sorgcenter.dk.

Såfremt du vurderes at passe godt som ‘fortrolig voksen’, vil du blive inviteret til vores informationsmøde, hvor vi fortæller mere om Det Nationale Sorgcenter og projektet.   

Du vil herefter blive indkaldt til en samtale med en af vores psykologer. Samtalen vil have fokus dine personlige erfaringer med tab, din motivation og de praktiske rammer. Sammen finder vi ud af om det er det rigtige for dig at blive frivillig som ‘fortrolig voksen’ i Det Nationale Sorgcenter. 

Du er meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål på blivfrivillig@sorgcenter.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Projekt ‘Fortrolige Voksne’ er støttet af TrygFonden

TrygFonden har indgået et partnerskab med Det Nationale Sorgcenter. I partnerskabet støttes både hjælpeaktiviteter for efterladte baseret på frivillighed, samt en række tiltag til at opkvalificere sundhedssektoren på sorgområdet.