Stor effekt af Børn, Unge & Sorgs tilbud

Stor effekt af Børn, Unge & Sorgs tilbud

I dag offentliggør Børn, Unge & Sorg en ny evalueringsrapport. Rapporten ”Effekt og udbytte af tilbud i Børn, Unge & Sorg” viser effekten af Børn, Unge & Sorgs forløb og interventioner på tværs af afdelingerne i København, Aarhus og Odense.

”I Børn, Unge og Sorg er vi meget optaget af at dokumentere effekten af vores arbejde og har kontinuerligt målt på både effekten og på tilfredsheden hos deltagerne. Jeg er utrolig glad for, at også denne evaluering viser en positiv effekt af vores indsatser og ikke mindst en imponerende stor tilfredshed fra de deltagende unge, børn og familier. Med denne rapport får vi endnu engang bekræftet, at vores indsatser for efterladte unge er særdeles effektive, når det gælder om at bringe de unges tilværelse tilbage på ret kurs og forbedre deres trivsel markant. Evalueringen viser, at de et år efter forløbet hos Børn, Unge & Sorg trives lige så godt som alle andre unge i Danmark”. Det siger direktør Preben Engelbrekt, der ud over effektmålinger og tilfredsundersøgelser har stort fokus på at dokumentere gevinsten for samfundet ved at investere i både rettidig og rigtig hjælp til mennesker, der rammes af kompliceret sorg.

Resume af evalueringen

Vi præsenterer i denne evalueringsrapport effekten af forløbene for 3 af vores målgrupper. Det drejer sig om gruppen af ’efterladte unge – 16-27 år’ og det drejer sig om ’unge pårørende – 16-27 år’. Slutteligt drejer det sig om gruppen af de yngste efterladte børn.
Der er i alle tre målgrupper foretaget tre målinger: én ved opstart af intervention, én ved afslutning af intervention og én ved 12 måneder efter forløbets afslutning.

Derudover har Børn, Unge & Sorg suppleret effektmålingen med en tilfredshedsundersøgelse blandt de 3 målgrupper.

Evalueringen af tilbud til efterladte unge (16-27 år):
Behandlingen af de 16-27-årige, som har mistet forældre, har vi evalueret kontinuerligt siden 2007. I lighed med tidligere evalueringer, viser også denne, at effekten af interventionen er stor. I gruppen måles effekten efter såvel HGRC (sorgskala) som efter SCL-90 (generel trivselsskala). På alle faktorer ses en højsignifikant forbedring. Både umiddelbart efter interventionen og efter 12 måneder og både når det gælder sorgsymptomer og generelle trivselssymptomer. På trods af de unges belastning ved forløbets start, scorer et år senere på niveau med en gennemsnitlig ung i Danmark. Tilfredsheden i gruppen af 16-27 årige er særdeles høj. Mere end 9 ud af 10 svarer, at de har det bedre eller meget bedre efter forløbet.

Evalueringen af tilbud til pårørende unge (16-27 år):
I denne rapport kan vi for første gang præsentere resultaterne for de 16-27 årige, som lever med alvorligt fysisk syge forældre. Evalueringen, der er baseret på målinger efter SCL-90 (generel trivselsskala) viser, at de unge er belastede ved opstart af forløbet. 68% har haft fraværsdage i forbindelse med uddannelse eller job indenfor den seneste måned og vurderer, at deres præstationsniveau er faldende. Hver tredje oplever, at ansvaret for den syge forælder er for stort. Målt på den generelle trivselsskala får de unge det bedre i løbet af interventionen, men bedringen er ikke statistisk signifikant. 8 ud af 10 af de 16-27 årige pårørende, vurderer dog selv, at de i høj grad eller i meget høj grad fik hjælp til at håndtere livet med en syg forælder.

Evalueringen af tilbud til efterladte børn (2-9 år):
Efterladte børn under 10 år udgør den yngste målgruppe i Børn, Unge & Sorg. Evalueringen måler effekten af interventionen ved den validerede PEDS-skala, der måler adfærdsproblemer og PTSD-symptomer. Evalueringer viser, at der sker en bedring på alle faktorer. I forhold til effekten på udad reagerende adfærd er bedringen statistisk signifikant. Evalueringen viser derudover en meget høj tilfredshed med forløbet, idet alle forældre har været meget tilfredse. 75% af forældrene vurderer, at deres barns udbytte har været stort eller meget stort og at barnet har fået det bedre eller meget bedre siden forløbets start.

Se hele evalueringsrapporten her:

Evalueringsrapport 2015