Børn, Unge & Sorg: Vi svigter mennesker i sorg

Vi lukker øjnene for døden i Danmark og vi svigter mennesker, som rammes af alvorlige sorgreaktioner. Det mener Børn, Unge & Sorg, som efterlyser en markant investering i behandling og forebyggelse af svære sorgreaktioner i en tid, hvor den demografiske udvikling vil sende antallet af årlige dødsfald markant i vejret. Børn, Unge & Sorg sætter derfor politikere, eksperter og praktikere stævne til en debat om døden og om den sorg, der kan true med at ødelægge livet. Det sker på Børn, Unge & Sorgs jubilæumskonference den 28. oktober. H.K.H. Kronprinsessen deltager i konferencen og er blandt talerne. 

Hvert år dør mere end 50.000 mennesker i Danmark og tallet vil stige med 25 pct. over de næste 20 år. Langt flere familier vil derfor få døden ind på livet fremover. Et dødsfald efterlader i gennemsnit 4 mennesker i sorg og undersøgelser viser, at knap hver tiende, der rammes af sorg, vil udvikle en så alvorlig sorgreaktion, at det ødelægger livet for dem. For børn og unge der mister, er risikoen endnu højere, idet 3 ud af 10 vil snuble i forsøget på at vende tilbage til et normalt liv.

”Sorg er en helt naturlig reaktion på at miste et menneske, man har holdt af. De fleste bliver slået ud af kurs, når de mister en nærtstående. I 9 ud af 10 tilfælde lærer man med tiden at håndtere tabet og sorgen, selv om den aldrig går helt væk. Men for knap hver tiende bliver tilstanden permanent og hverken netværk eller tidens gang kan hjælpe tilværelsen tilbage på ret kurs”. Det siger direktør i Børn, Unge & Sorg Preben Engelbrekt, der mener, at vi alt for ofte lukker øjnene for døden og at vi svigter mennesker, der rammes af kompliceret sorg ved ikke at hjælpe dem godt nok.

”Kompliceret sorg kræver behandling af professionelle, der er specialiseret i at behandle sorg modsat i dag, hvor vi risikerer at fejlbehandle for depression. Desuden viser symptomerne på kompliceret sorg sig typisk senere end de seks måneder, der i dag er kriteriet for at få en henvisning til psykolog. Vi mangler i dén grad viden og ressourcer, når det gælder forebyggelse og behandling af kompliceret sorg i Danmark. Ikke mindst mangler vi ressourcer til at udbrede gennemprøvede metoder til hele landet”. Det siger Preben Engelbrekt, der på konferencen den 28. oktober konfronterer både politikere og eksperter og efterlyser, at Danmark går forrest i arbejdet med forskning, formidling og opsamling viden om forebyggelse og behandling af kompliceret sorg.

Når Børn, Unge & Sorg netop nu efterlyser politisk handling, så skyldes det ikke alene, at forebyggelse og behandling af kompliceret sorg er meget mangelfuld. Det skyldes også, at antallet af familier, der får døden ind på livet er kraftigt stigende og at WHO netop nu overvejer at gøre kompliceret sorg til en selvstændig diagnose i forbindelse med den aktuelle revision af den internationale diagnosemanual.

Konference: Har Danmark brug for et Nationalt Sorgcenter?

På konferencen den 28. oktober vil der blandt andet være taler ved Kronprinsessen, Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann og sundhedsordfører Jane Heitmann (V). Direktør i Børn, Unge & Sorg Preben Engelbrekt vil efterfølgende diskutere behovet for et nationalt sorgcenter med ordførere fra Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti samt førende sorgeksperter. Konferencen finder sted fra kl. 13.00 til kl. 16.00 i Fællessalen på Christiansborg.

For yderligere information kontakt kommunikationsansvarlig hos Børn, Unge & Sorg: Dorthe Lysdal/25381231/dl@bornungesorg.dk

Børn, Unge og Sorg arbejder for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet

Børn, Unge & Sorg yder professionel hjælp til børn og unge, hvis foræl­dre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Vi har to kerneopgaver. Vi yder psykologisk behandling til de børn og unge, der med en alvorligt syg pårørende har brug for hjælp til at fun­gere i en ændret hverdag. Og vi yder psykologbehandling til de børn og unge, hvor sorgen efter at have mistet en søskende eller forælder spænder ben for et normalt hverdagsliv. Vi støtter og behandler dem, så de kan leve med sygdommen og sorgen som en naturlig del af deres liv. Børn, Unge & Sorg har rådgivninger i København, Aarhus og Odense.  Børn, Unge & Sorg har desuden et stort korps af unge frivillige, der selv har mistet. De frivillige tilbyder samtalegrupper til unge, der har mistet forældre, og yder også støtte i form af brevkasse-, chat- og telefonrådgivning.