Børn som pårørende

Børns perspektiv i familier ramt af alvorlig fysisk sygdom 

Når mor eller far (eller en anden vigtig tilknytningsperson) bliver syg, sker der noget i hele familien, som kan overvælde og skabe utryghed hos både børn og voksne.   

Selvom ingen børn, familier eller sygdomsforløb er ens; så rammer sygdom hos en forælder altid også børnene. Forskning viser, at det vigtigste for børns trivsel både under sygdomsforløbet, og i deres videre liv er at have voksne omkring sig, der er opmærksomme på deres tanker, følelser og behov.  

Børns behov er nogle gange anderledes end vi forventer 

Typisk har børn behov for mere information om sygdommen, end de faktisk får. Usikkerhed om sygdommens forløb og hvordan man taler om sygdom i øjenhøjde med børn, kan være en barriere. Ligesom ét dybfølt ønske om at skåne sine børn, kan være en barriere for at dele information om sygdommen med børnene.   

Med udgangspunkt i den store betydning det har for børn at blive inddraget og blive mødt i hvad sygdom i familien gør ved dem, har Det Nationale Sorgcenter og HumanRise udviklet seks webinarer. De kan tilgås her. 

De seks webinarer giver input til, hvordan forældre kan:  

  • Forstå børns (ofte forskellige) reaktioner   
  • Tale med børn om det, der sker i familien og hvordan de oplever det  
  • Støtte børn ved at inddrage og række ud til andre voksne  
  • Støtte sig selv i en ufrivillig og overvældende situation  

Hvordan taler du med dit barn om sygdommen? 

I denne video fortæller Line, der er psykolog og forsker ved Det Nationale Sorgcenter, om sine erfaringer fra samtaler med børn om forældres sygdom. Som forældre får I konkrete input og redskaber til samtaler med børn samt indblik i den viden og erfaring, der ligger bag. I videoen fortæller Line, hvorfor det er vigtigt for børn og deres trivsel, at de bliver inddraget i viden og samtaler om sygdommen. Hun kommer ind på, hvad der er vigtigt at tale med børn om i forskellige aldre og i forskellige faser af sygdommen.  

Følelsesmæssig kommunikation i familien bliver sat i fokus og I får input til, hvordan I helt konkret kan åbne op for samtaler om svære tanker og følelser med børn.  

Reaktioner hos børn (6-18 år) med alvorlig syg forælder 

Denne video handler om de mange måder, børn kan reagere på ved sygdom i familien. Anette, er psykolog i Det Nationale Sorgcenter, og har stor erfaring med behandling af børn i familier med alvorlig sygdom. Hun fortæller om hvor forskelligt børn kan reagere og samtidig hvordan man som forælder, alligevel kan være opmærksom på typiske reaktioner. I videoen bliver I præsenteret for fysiske, kognitive og følelsesmæssige reaktioner. I bliver støttet i, hvordan I selv kan håndtere børnenes reaktioner, men også i at hjælpe jeres børn med selv at forstå og håndtere deres reaktioner. For teenagere gælder oftest nogle særlige reaktioner og udfordringer, som der også bliver sat fokus på.

Hvordan kan du støtte børn med en alvorlig syg forælder?

Denne video handler om, hvordan man som forælder kan støtte sine børn under et sygdomsforløb. Anette udfolder hvilke faktorer, der overordnet kan have en vigtig betydning for børns trivsel. Videoen kommer omkring betydningen af en (så) normal hverdag (som mulig). Derudover får I input til hvordan I kan forsøge at balancere mellem sygdom og hverdag og betydningen af at, I som forældre opmærksomme på egne behov.

Interview med Christina, der sætter ord på, hvad det gjorde ved hendes familie, at hun blev ramt af kræft

I denne video fortæller Christina om, hvordan hendes og familiens liv blev påvirket, da hun blev syg med brystkræft. Christina er rask i dag og ser tilbage på et kræft- og behandlingsforløb, som både ramte børn og forældre hårdt og også meget forskelligt. Christina fortæller om de forskellige reaktioner i familien og hvad de gjorde for at passe så godt som muligt på både sig selv og hinanden i den svære periode. Christina kommer med nogle råd fra sin familie til familier, der står midt i en svær sygdomssituation. 

En psykisk belastning for hele familien

At have en syg forælder eller søskende kan være en alvorlig psykisk belastning for hele familien. De samme opgaver skal løses af færre personer, når den syge forælder ikke har så mange kræfter – eller når der skal bruges mere tid på det syge barn i familien. Der kommer ligeledes andre belastninger til, som f.eks.: uvished omkring diagnosen og prognosen, bekymringer for fremtiden, frygt for at miste mm.

Børn og unge går ofte alene med svære følelser og bekymringer, når en mor, far eller søskende er syg. De ønsker ikke at belaste den syge forælder, eller de forældre som har bekymringer med en syg søskende. En del børn og unge er også bange for, at forældrenes sygdom eller psykiske trivsel forværres yderligere, hvis deres far/mor skal gå og bekymre sig om, hvordan deres raske børn har det. Det kan også være, at man reagerer ved at blive endnu mere omsorgsfuld og ansvarlig derhjemme og måske vælger aktiviteter fra for at komme hjem. Ofte er man som barn og ung ikke opmærksom på, at forskellige vanskeligheder har noget at gøre med den oplevede belastning ved at have sygdom i familien. Det kan være belastninger som f.eks.: tristhed, irritabilitet, manglende energi eller selvværdsproblemer mm.

Hos Det Nationale Sorgcenter tilbyder vi støttende forløb til de børn og unge, der lever med fysisk sygdom hos enten en forælder eller søskende. Vores tilbud afhænger af barnets / den unges alder, samt af hvem der er syg i familien, og om der er tale om en livstruende eller kronisk sygdom. Tilbuddet er på den måde individuelt, udfyld formularen herunder og så kontakter vi jer.