Dine rettigheder

Når Det Nationale Sorgcenter / Børn, Unge & Sorg behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder, som vi gerne vil oplyse dig om:

Du har ret til:

  • oplysning
  • indsigt
  • berigtigelse
  • sletning
  • begrænsning af behandling
  • dataportabilitet
  • indsigelse
  • ikke at være genstand for automatisk afgørelse

Retten til oplysning

Du har ret til at få oplyst, når vi begynder at behandle oplysninger om dig. Vi skal oplyse dig om, hvilke oplysninger vi behandler, hvorfor, på hvilket hjemmelsgrundlag, hvor længe vi behandler oplysningerne om dig og vi skal ligeledes fortælle dig, hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Retten til indsigt

Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du skal også vide, til hvilket formål vi behandlinger dem, hvem vi eventuelt deler dine oplysninger med, samt hvor længe vi behandler dine oplysninger. Derudover har du også ret til at vide, hvorfra vi har dine oplysninger.

Retten til berigtigelsen

Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændige.

Retten til sletning

Som udgangspunkt skal vi slette dine oplysninger, når formålet med at behandle dem ikke længere er aktuelt. Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke, skal vi også slette dine oplysninger, hvis du trækker samtykket tilbage.

Retten til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. Betingelserne kan bl.a. være, at du ikke mener, at personoplysningerne, der behandles om dig, er rigtige. Det kan også være, at du mener, at dine oplysningerne behandles ulovligt, men du ikke ønsker dem slettet og derfor anmoder om begrænset behandling. Det kan også være i tilfælde af, at du har brugt din ret til at gøre indsigelse mod den vores behandling af dine personoplysninger. Begrænsning af behandlingen kan f.eks. betyde, at vores behandling af dine oplysninger kun må bestå i opbevaring.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du har ”tungtvejende grunde” imod behandlingen.

Hvis vi modtager en sådan indsigelse, skal vi tage stilling til, om din indsigelse er berettiget. Det kan f.eks. være, at du kommer med ”tungtvejende grunde” imod behandlingen af dine personoplysninger. I sådanne tilfælde vil vi genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendig.  

Undtagelser

Der kan være en række tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme dit ønske om at gøre brug af dine rettigheder. Fx kan der være en situation, hvor vi ikke kan slette dine oplysninger, selvom du fremsætte et ønsker herom. Der kan være anden lovgivning der gør, at vi ikke må slette dem.

Klage

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål, bedes du kontakte os skriftligt på info@sorgcenter.dk eller ved brev til

Det Nationale Sorgcenter
Amagerbrogade 150, 1.
2300 København S
CVR. nr. 25300823

Du kan altid læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk. Det er også her du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger.