Betingelser for deltagelse i Sorgpanelet

Når du tilmelder dig Det Nationale Sorgcenters Sorgpanel, har vi brug for, at du giver samtykke til, at vi må opbevare og behandle dine oplysninger. Det gælder naturligvis kun de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med din tilmelding til Sorgpanelet, og når du svarer på panelets undersøgelser.

Ved dit samtykke giver du tilladelse til, at Det Nationale Sorgcenter må sende dig spørgeskemaundersøgelser og kontakte dig med forespørgsler om at deltage i f.eks. interviews, medvirken i kommunikations- og pressesammenhænge og lignende. Du vælger selvfølgelig selv, om du ønsker at deltage i disse. Derudover giver du samtykke til, at vi må bruge dine spørgeskemasvar i anonym form i analyser og rapporter.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med Persondataloven.

Du kan til enhver tid kontakte Det Nationale Sorgcenter for at afmelde dig Sorgpanelet, hvis du ikke længere ønsker at deltage, eller hvis du ønsker, at dine oplysninger slettes. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din tilmelding. 

De oplysninger du giver os, når du tilmelder dig Sorgpanelet, og når du deltager i inviterede undersøgelser, videregives ikke til andre. Når vi behandler oplysninger om dig, sker det på baggrund af dit samtykke (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a).

Ved spørgsmål til opbevaring og brug af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores persondataansvarlige Jakob García Steensen, jgs@sorgcenter.dk

Du kan læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, når du deltager i Sorgpanelet. (https://sorgcenter.dk/wp-content/uploads/2020/09/Persondatapolitik-for-DNS-2020.pdf)

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte Datatilsynet DT@Datatilsynet.dk/tlf. 33 19 32 00.