Vilkår & Handelsbetingelser

Vilkår & Handelsbetingelser ved donationer og tilmelding til/køb af kurser, uddannelser, webinarer, konferencer o.l. (herefter kaldet “Arrangementer”) udbudt af

Det Nationale Sorgcenter
Amagerbrogade 150, 1. sal
2300 København S
CVR-nr.: 25 30 08 23

TILMELDING
Du kan tilmelde dig et arrangement på vores hjemmeside Sorgcenter.dk
Når du tilmelder dig et arrangement, indgår du en bindende aftale.

Du vil efter tilmeldingen hurtigst muligt modtage en ordrebekræftelse/kvittering med en vedhæftet faktura til den mailadresse, som du har oplyst til os ved købet.

Køber du et online webinar, vil du hurtigst muligt efter købet modtage adgang til det valgte webinar.
Du har kun adgang til webinaret i en begrænset periode efter købet. Se i øvrigt de særlige betingelser for webinarer.

BETALING
Aftale vedrørende betaling finder sted samtidig med tilmelding til arrangementet.
Betaling kan både foretages via kreditkort eller gennem fakturabetaling.

Betales der med kreditkort, vil du hurtigst muligt modtage en kvittering til den angivne e-mail.

Betales der via faktura/EAN nr., vil der blive tilsendt en faktura til den angivne e-mail/EAN nr.
Ved eventuelle spørgsmål angående fakturabetaling, henvises der til bogholderi@sorgcenter.dk.

Der gøres opmærksom på, at enhver tilmelding er bindende, og at en manglende betaling ikke vil medføre, at tilmeldingen bortfalder. Gentagne betalingsmisligholdelser kan medføre, at der pålægges et rykkergebyr.

AFMELDINGSBETINGELSER OG FORTRYDELSESRET
Bliver du forhindret i at deltage i et arrangement, kan du framelde dig indtil 30 dage før arrangementets start og modtage fuld refusion.

Hvis du tilmelder dig senere end 30 dage før arrangementets start, er din tilmelding bindende, og vi kan desværre ikke tilbyde at refundere din betaling.

Til kurser og konferencer kan en kollega dog vederlagsfrit overtage din plads, hvis du bliver forhindret. Husk blot at give os besked angående dette til kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.

Køb af online webinarer er bindende. Købet er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret. Det Nationale Sorgcenters videoer er dog en digital tjenesteydelse, hvor du efter køb får adgang til indholdet.
Da du derfor kan påbegynde de online kurser (se webinaret) efter, at du har gennemført købet, er det en betingelse for adgangen til disse videoer, at du accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.

AFLYSNING AF ARRANGEMENT
Det Nationale Sorgcenter forbeholder sig retten til at aflyse et planlagt arrangement. Dette kan forekomme grundet for få tilmeldinger eller eventuel sygdom. Her vil du modtage refundering, med mindre andet er aftalt.

Det Nationale Sorgcenter forbeholder sig ligeledes retten til at konvertere en planlagt fysisk aktivitet til en online aktivitet, såfremt fysisk fremmøde ikke er muligt.

ARRANGEMENTETS INDHOLD OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Det Nationale Sorgcenter forbeholder sig retten til alt materiale, der er tilgængeligt til arrangementet samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails m.m.

På siden for tilmelding gives en vejledende beskrivelse af arrangementet. Denne beskriver overordnet rammer og indhold for arrangementet. Utilfredshed med arrangementets indhold udløser hverken hel eller delvis refundering af deltagerbetalingen.

ADGANG TIL ONLINE WEBINARER
Det Nationale Sorgcenters videoer kan tilgås på det fremsendte link.

Det er en betingelse for købet og brugen af videoerne, at du accepterer følgende:

  • Videoerne købt af dig er personlige og må alene benyttes af dig. Du må ikke kopiere, videredistribuere eller på anden måde dele webinaret med andre. 
  • En købt video er tilgængelig for dig i en tidsbegrænset periode på 6 måneder beregnet fra den dato, hvor adgangen til webinaret er givet og afsendt på e-mail.

DONATIONER
Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesretten bortfalder ved donationer og ved køb af gavekort o.l.