Sorgpolitik

Er der plads til mennesker i sorg på din arbejdsplads?

Måske har du også stået over for en medarbejder, der netop havde mistet, og været i tvivl om, hvad du skulle sige. Måske har du endda afholdt dig fra at sige noget. På en arbejdsplads vil der på ethvert givent tidspunkt være 1 af 10 medarbejdere, som er ramt af sorg i større eller mindre grad. Og manglende forståelse for sorgens indvirkning kan have alvorlige konsekvenser. Først og fremmest for medarbejdernes trivsel, og i mange tilfælde også for virksomhedens økonomi.

Næsten halvdelen af alle efterladte oplever, at tabet i høj eller meget høj grad påvirker deres arbejdsliv negativt. Mange føler sig isolerede på arbejdspladsen og i sidste ende kan det føre til langtidssygemeldinger eller skift af arbejdsplads.

En undersøgelse blandt 2.000 efterladte har vist, at mere end 40% bliver sygemeldt efter tab af nærtstående, og der ses en tendens til, at efterladte skifter job efter et stort tab. En skønsmæssig beregning fra Deloitte estimerer, at komplicerede sorgreaktioner koster samfundet 3,4 mia. kr. årligt i tabt produktivitet og overførsler.

Der er derfor ingen tvivl om, at viden om sorg og sorgreaktioner kan styrke arbejdsmiljøet på en arbejdsplads markant.

Har din arbejdsplads en sorgpolitik?

Viden om sorg og sorgreaktion er det første vigtige skridt for enhver arbejdsplads. En god sorgpolitik er det næste. En sorgpolitik er til gavn for alle i virksomheden. Først og fremmest den efterladte, men i høj grad også kollegaer og ledere.

En sorgpolitik giver virksomhed og ledelse en unik mulighed for at vise empati og forståelse over for medarbejderens nye livsvilkår. Det sender et signal om, at her er der plads til kriser. Alle medarbejdere finder således tryghed i, at skulle det samme ske for dem, er der nogen, der træder til.

Vi ser ofte, at død og sorg tabuiseres i Danmark. En undersøgelse fra 2016 viser, at 6 ud af 10 efterladte har mærket tabuiseringen på egen krop. De har oplevet, at personer i deres omgangskreds har holdt afstand og undgået dem, fordi de ikke vidste, hvad de skulle gøre eller sige.

Dansk Erhverv: Meget få virksomheder har en sorgpolitik

“Sorg rammer én eller flere medarbejdere i rigtig mange danske virksomheder hver eneste dag hele året rundt. Konsekvensen er nedsat arbejdseffektivitet for langt de fleste, og et sorgforløb kan føre til mistrivsel og længerevarende sygefravær.”

Kilde: Dansk Erhverv

En sorgpolitik på arbejdspladsen sikrer, at alle får guidelines, værktøjer og en forståelse for sorgens facetter. Det er en stor fordel for både den efterladte og for de kollegaer, der gerne vil støtte, men er usikre på, hvordan de bedst gør det. Samtidig giver sorgpolitikken en forståelse for, at sorg kan have langt større konsekvenser, end de fleste umiddelbart regner med. En medarbejder, der er ramt af sorg, risikerer at miste overblik, kreativitet og effektivitet. Samtidig øges risikoen for fejl, og der kan opstå en tendens til, at medarbejderen træffer mere risikable beslutninger.

En sorgpolitik bør derfor sikre, at berørte medarbejdere oplever forståelse for deres situation og at præmisserne for deres arbejdsopgaver og ansvarsområder kan ændres i en periode, hvis der er behov for det. Samtidig skal den sikre, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet i et passende tempo.


Tør I tale om død og sorg?

Hvordan kan du støtte en kollega, der har mistet? Og hvordan kan arbejdspladsen komme videre, hvis en kollega dør? Hver dag er der danskere, der har første arbejdsdag efter de mistede en, de elskede. Og hver dag er der medarbejdere, som ser hinanden i øjnene for første gang, efter de har mistet en kollega.

Vores oplæg ruster den enkelte kollega og arbejdspladsen som helhed til skabe en kultur, hvor der plads til medarbejdere i sorg. Vi giver jer indsigt i sorgens anatomi og hvordan et tab kan påvirke en medarbejder både socialt og fagligt. Du får viden om, hvordan du bedst kan støtte en kollega, der har mistet, og hvordan I som arbejdsplads kommer videre, hvis en medarbejder dør. Vi giver jer også eksempler på, hvordan en god sorgpolitik ser ud, og gennem refleksioner og samtaler tager vi gerne de første vigtige spadestik til udviklingen af jeres egen sorgpolitik.

Hvis I kan skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor medarbejderne ved, hvordan de støtter en kollega, for hvem det værst tænkelig er sket, har I også skabt en kultur der kan skabe trivsel på mange andre områder.