Ældre & Sorg

Det Nationale Sorgcenter sætter fokus på Ældre & Sorg

Offentligt ansatte indenfor ældreområdet har en vigtig rolle i at støtte ældre i sorg.

Derfor tilbyder Det Nationale Sorgcenter fire kompetenceudviklende kurser i ældre og sorg, der er målrettet til offentligt ansattes praksis.

Fokus i kurserne er, at deltagerne udvikler deres kompetencer til at varetage den afgørende og forebyggende rolle de har i at støtte og tale med ældre om deres sorg, og på den måde øge livskvaliteten. Herunder også at kunne identificere ældre efterladte/ pårørende, der er i risiko for på sigt at opleve komplicerede sorgreaktioner og kende til henvisningsmuligheder.

Kurserne er udviklet i samarbejde med ni kommuner og SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg).

De fire kursustilbud er:
Kursus 1 er et grundkursus i ældre og sorg
Kursus 2 er en overbygning for de mere erfarne deltagere
Kursus 3 og 4 er skræddersyede tilbud til dem der ønsker skræddersyet supervision eller et tilpasset forløb i egen organisation.

”Det er afgørende, at offentligt ansatte har gode kompetencer i mødet med ældre i sorg. Hvis vi skal lykkedes med den opgave, vi har med de ældre borgere og forebyggelse af kompliceret sorg, er vi nødt til at være fagligt velfunderede. Derudover er det vigtigt i forhold til medarbejdernes trivsel, at vi oplever at være fagligt kompetente. Det skaber trivsel i arbejdslivet og forebygger udbrændthed og stress”

Dorte Bladt, Sundhedskonsulent i Vejle Kommune, repræsenterer én af de offentligt ansatte fra de ni kommuner i Danmark, der har bidraget med kommunal viden og faglig rådgivning i udvikling af de fire nye kompetenceudviklingstilbud vedr. ældre og sorg, som udbydes af Det Nationale Sorgcenter.


Siden 2020 har Det Nationale Sorgcenter tilbudt gratis psykologbehandling til efterladte +65 år, der har mistet en ægtefælle eller partner. Metoden er evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi i gruppe eller individuelt. Et forløb strækker sig over 12 gange.

Du kan læse mere om sorg hos ældre her

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Ditte Priebe Jønsson, dpj@sorgcenter.dk, hvis du vil vide mere og kurset og hvordan du eller din organisation sammensætte et kursusforløb, der er tilpasset netop jeres behov.

Kontakt vores videns- og kompetencecenter

Har du spørgsmål til de konkrete kurser eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.