Ældre & Sorg

Det Nationale Sorgcenter sætter fokus på Ældre & Sorg

September 2023 udbyder Det Nationale Sorgcenter et pionerforløb målrettet alle offentligt ansatte, der er beskæftiget indenfor ældreområdet. Ni kommuner har været med til at udvikle, kvalificere og målrette fire forskellige tilbud om kompetenceudvikling, så det imødekommer netop den praksis og de behov, de ansatte har for at kunne identificere, støtte og viderehenvise ældre i sorg. SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg) har bistået med faglig rådgivning.

Offentligt ansatte har en vigtig forebyggende rolle ved tidligt at identificere ældre efterladte eller pårørende, der er i risiko for på sigt at opleve komplicerede sorgreaktioner, og herigennem øge livskvaliteten hos den ældre borger ved at støtte og tale med den ældre om sorg.

De fire kursustilbud er et grundkursus i ældre og sorg; kursus 2 er en overbygning for de mere erfarende deltagere; kursus 3 og 4 skræddersyede tilbud til dem der ønsker skræddersyet supervision eller et tilpasset forløb i egen organisation.

”Det er afgørende, at offentligt ansatte har gode kompetencer i mødet med ældre i sorg. Hvis vi skal lykkedes med den opgave, vi har med de ældre borgere og forebyggelse af kompliceret sorg, er vi nødt til at være fagligt velfunderede. Derudover er det vigtigt i forhold til medarbejdernes trivsel, at vi oplever at være fagligt kompetente. Det skaber trivsel i arbejdslivet og forebygger udbrændthed og stress”

Dorte Bladt, Sundhedskonsulent i Vejle Kommune, repræsenterer én af de offentligt ansatte fra de ni kommuner i Danmark, der har bidraget med kommunal viden og faglig rådgivning i udvikling af de fire nye kompetenceudviklingstilbud vedr. ældre og sorg, som udbydes af Det Nationale Sorgcenter.


Siden 2020 har Det Nationale Sorgcenter tilbudt gratis psykologbehandling til efterladte +65 år, der har mistet en ægtefælle eller partner. Metoden er evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi i gruppe eller individuelt. Et forløb strækker sig over 12 gange.

Du kan læse mere om sorg hos ældre her

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Ditte Priebe Jønsson, dpj@sorgcenter.dk, hvis du vil vide mere og kurset og hvordan du eller din organisation sammensætte et kursusforløb, der er tilpasset netop jeres behov.

Kontakt vores videns- og kompetencecenter

Har du spørgsmål til de konkrete kurser eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.