Ministerbesøg i Børn, Unge & Sorg dag 8. juni

Sundhedsminister Nick Hækkerup mødes i dag kl. 13 i Børn, Unge & Sorg med folketingskandidat Lars Aslan Rasmussen og kommunalpolitiker og regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj.

Formålet med mødet er at sætte fokus på indsatsen over for de 140.000 børn og unge, som hvert år oplever sygdom og død i deres nærmeste familie. Får de ikke den nødvendige hjælp, kan det have store personlige og samfundsmæssige konsekvenser.

Med fra Børn, Unge & Sorg vil være bestyrelsesformand Jens Kristian Gøtrik, direktør Preben Engelbrekt og Jon Sparre Bach Conrad, der er frivillig i Børn, Unge & Sorg og vil fortælle om sit møde med hospitalsvæsenet under moderens sygdom. Sammen vil de give politikerne et indblik i børn og unges behov, når de oplever alvorlig fysisk sygdom eller død i deres nærmeste familie. Derudover vil politikerne blive præsenteret for konkrete løsningsforslag til, hvordan primær og sekundær sektoren bedst støtter syge forældre i at hjælpe deres børn.

Mere fokus på specialiseret behandling af sorgreaktioner

Mange sørgende modtager i dag ikke den nødvendige kvalificerede behandling. Politikerne vil derfor også blive præsenteret for Børn, Unge & Sorgs forslag til, hvordan man i sundhedsvæsenet, i højere grad end det er tilfældet i dag, identificerer og behandler dem, som udvikler – eller er i fare for at udvikle – en behandlingskrævende sorg. Forslaget omhandler et Nationalt Sorgcenter, hvis funktion bliver at behandle såvel som uddanne relevante faggrupper i kompliceret sorg.

Mødet er åbent for interesseret presse.

Tid: 8. juni kl. 13-14
Sted: Børn, Unge & Sorg, Kejsergade 2, 2. sal, 1155 København K.
Kontakt: Anne Møller Gaardsted, kommunikationsansvarlig Børn, Unge & Sorg, 6167 9640