Nyt webunivers for sundhedspersonale

Nyt webunivers for sundhedspersonale

Nyt webunivers for fagprofessionelle skal styrke pårørendearbejdet i sundhedsvæsenet

82.000 børn og unge oplever i løbet af et år, at en forælder rammes af en alvorlig fysisk sygdom. Disse børn og unge er i højere grad end deres jævnaldrende i risiko for at udvikle psykiske problemer.

Under en forælders sygdom har familien typisk jævnlig kontakt med sundhedssystemet. Sunhedspersonalet spiller derfor en central og afgørende rolle, når det drejer sig om at forebygge problemer hos de pårørende. Undersøgelser viser dog, at kun hvert fjerde barn og ung har oplevet, at sundhedspersonalet har spurgt til dem i forbindelse med deres far eller mors sygdom.

Fokus er på patienten – ikke på de pårørende

I sundhedsvæsenet ligger fokus på patienten, og selv om de fleste sygeplejersker og læger måske er opmærksomme på, at der er en familie omkring den syge, så føler mange sig ikke ordentligt klædt på til at rådgive forældrene om, hvordan de bedst tager hånd om deres børn. Og det kan få alvorlige konsekvenser for børn og unge, hvis de bliver svigtet i en af livets allersværeste situationer.

Derfor har Børn, Unge & Sorg gennem flere år arbejdet for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 om børn som pårørende blev ophævet til lov. Hverken tidligere ministre eller den nuværende sundhedsminister har dog ønsket at forpligte sundhedsvæsenet på mere systematisk at registrere og arbejde med børn som pårørende.

Mens vi venter på at få lovunderstøttet arbejdet med at hjælpe børn som pårørende, så har Børn, Unge & Sorg valgt ikke at sidde på hænderne. Vi har brugt ventetiden på at udvikle et webunivers, der alene har fokus på at hjælpe voksne til at hjælpe børn med alvorligt syge forældre.

Sundhedsprofessionelle kan i webuniverset få et gratis 4-modulers kursus i at hjælpe syge forældre til at informere, inddrage og støtte børnene. Og hospitalsafdelinger kan få gode råd og vejledning til at implementere de nationale retningslinjer. Få en forsmag på webuniverset her: