Godt nytår!

Tak for et travlt og godt år 2017 til alle samarbejdspartnere, venner og støtter af Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter.

I Børn, Unge & Sorg har vi i 2017 hjulpet mere end 2.000 pårørende og efterladte børn og unge. I Det Nationale Sorgcenter har vi netop lagt sidste hånd på en kortlægning af sundhedspersonalets faglige viden om sorg, og vi skal i 2018 ud til kommuner og regioner i hele landet og udbrede nye kliniske retningslinjer for kompliceret sorg. I årets løb har vi desuden startet en sorgrådgiveruddannelse for fagprofessionelle, vi har startet efteruddannelse af kommunale forebyggelseskonsulenter, og vi har lanceret en Sorgvejviser til efterladte i hele landet, der ønsker overblik over gratis sorggrupper i netop deres nærområde.

Det kan du læse om i vores Årsrapport 2017, som du kan se HER

Sorgen indeholder meget stærke følelser. Det har diskussionerne i 2017 blandt fagfolk om sorgarbejdet i Danmark også gjort. De fleste mener, at der skal være hjælp at hente for efterladte, der får det meget svært. Samtidig frygter mange, at sorg bliver sygeliggjort. Ikke mindst, når vi i Børn, Unge & Sorg vælger at etablere et nationalt sorgcenter, og når vi hilser en ny diagnose for ’kompliceret sorg’ velkommen. De fleste sørgende har en naturlig sorgproces, som ikke på den lange bane forhindrer den efterladte i at få et godt liv.

Men 10-15 pct. af alle efterladte udvikler kompliceret sorg; en sorg, der overtager livet hos den enkelte, og som koster samfundet dyrt. Set i dét lys mener jeg, der er brug for mere professionalisering og specialisering på sorgområdet. Ikke mindre!

Til gengæld lover jeg, at Det Nationale Sorgcenter går forrest i den kulturrevolution, der er brug for, så færre efterladte føler sig så alene med deres tab og savn. Ofte betyder omgivelsernes tavshed og berøringsangsten i vores kultur over for døden, at den samtale om sorgen og om den savnede, som alle efterladte helt naturligt har brug for – måske gennem resten af livet – alt for ofte ender med at foregå i et terapilokale.

Sorg er en samfundsopgave, og de efterladte har brug for et stærkt talerør. Både når det gælder hjælpen til den gruppe efterladte, hvis skæbne afhænger af adgangen til professionel hjælp. Men også når det gælder hjælpen til de mange, mange efterladte, der alene savner at vi alle ser deres tab og tør rumme deres sorg.

I Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter har vi taget opgaven på os, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2018. Sammen med eksisterende samarbejdspartnere og støtter. Og sammen med nye!

Med venlige hilsen

Preben Engelbrekt,
Direktør