Kronprinsparrets Sociale Pris 2016 går til Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg har den 8. oktober modtaget Kronprinsparrets Sociale Pris 2016.

Se H.K.H. Kronprinsesse Marys og direktør i Børn, Unge & Sorg Preben Engelbrekts tale ved prisoverrækkelsen i Holstebro her.
Preben Engelbrekts tale ved prisoverrækkelsen:

Deres Kongelige Højheder – mine Damer og Herrer

Mange af de børn og unge, der kommer i Børn, Unge & Sorg fortæller, at det sværeste, de har oplevet, var at miste en forælder eller en søskende. De fortæller også, at det næstsværeste er den mur af tavshed, de ofte mødes med af omverden.

Vi har alle et ansvar for at sikre, at ingen børn og unge går alene med deres sorg. Det er de ikke gamle nok til.

Når man som barn eller ung oplever, at ens far, mor, søster eller bror rammes af en alvorlig sygdom eller dør, kan man let miste tilliden til verden. For hvis de kan dø, mens man stadig har brug for dem, kan alt jo ske.

Langt de fleste efterladte – børn, unge og voksne – oplever og gennemgår det, vi kalder en normal sorgproces. Det kan for den efterladte synes brutalt at bruge ordet ”normalt” om det at skulle lære at leve med et helt igennem unormalt og omsiggribende tab for resten af livet. Men det er netop normalt, at sorgen er voldsom og livsomvæltende for de efterladte. Sorg er kærlighedens pris.

De ofte voldsomme reaktioner på at have mistet ens kære for altid vil i en normal sorgproces aftage efter et stykke tid og ikke på den lange bane forhindre den efterladte i at få et godt liv.

Men – med nogle mennesker går det anderledes. De udvikler kompliceret sorg. Her kan støtte fra netværket eller fra frivillige ikke stå alene. Kompliceret sorg er en sygdom, som overtager livet, hvis den sørgende ikke får en specialiseret professionel behandling. Alt for mange mennesker med kompliceret sorg får i dag ikke den nødvendige og tilstrækkelige støtte. Blandt andet fordi for mange fagprofessionelle ikke er i stand til at skelne mellem normal og kompliceret sorg – eller ikke ved hvordan man behandler kompliceret sorg. Det er ikke godt nok, da kompliceret sorg har høje menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.

Det er en ubeskrivelig stor ære at modtage Kronprinsparrets Sociale Pris. Deres Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary – De har selv mistet Deres mor og kender til sorgens smerte og alenehed. De kan derfor bedre end de fleste andre sætte Dem i de unges sted og ikke mindst forstå vigtigheden af det sikkerhedsnet, som Børn, Unge & Sorg udgør – og har udgjort – for tusinder af efterladte børn og unge i Danmark de sidste 16 år.

Sidst men ikke mindst – stor, stor tak til Kronprinsparret og Bikubenfonden.

Læs mere om Kronprinsparrets priser 2016 her

Se filmen om baggrunden for prisoverrækkelsen til Børn, Unge & Sorg på Kongehusets hjemmeside her

socialprisstor