Pludselige dødsfald

Har du  mistet pludseligt? Eller kender du én, der har?

Et pludseligt dødsfald kan være mange ting. Fx en ulykke, et selvmord, et hjertestop, en hjerneblødning eller andet, som uden varsel tager et liv.

At miste pludseligt er hverken nemmere eller sværere end at miste en nærtstående efter længere tids sygdom. Mange af de svære følelser, tanker og reaktioner går igen hos de alle efterladte – uanset hvordan de har mistet. Men nogle ting er alligevel anderledes.

Som efterladt efter et pludseligt dødsfald har du fx ikke haft mulighed for at tage afsked og sige farvel til afdøde ligesom pludselige dødsfald i mange tilfælde finder sted under dramatiske forhold og omstændigheder. Derfor kan du som efteraldt efter et pludseligt dødsfald have brug for at spejle dig i historier og beretninger fra andre efterladte, der har mistet pludseligt.

På Børn, Unge & Sorgs nye tema-side om Pludselige Dødsfald, kan du læse personlige beretninger fra unge og familier, der har mistet pludseligt. Mange af de deltagende unge har fået hjælp i Børn, Unge & Sorg, da sorgen truede med at ødelægge deres liv.

På siden kan du også få viden, nye perspektiver og gode råd fra en psykolog og en præst, der begge har mødt og hjulpet mange efterladte efter pludselige dødsfald.

Tak til Rådet for Offerfonden, der har givet økonomisk støtte til udarbejdelse af siden.