Ny hjælp til alle der er ramt af sorg

Mange efterladte farer vild i livet og får brug for støtte og hjælp, når de mister en nærtstående og bliver ramt af sorg. Derfor lancerer Det Nationale Sorgcenter nu en ny elektronisk sorgvejviser på internettet, som samler og giver et overblik over alle gratis støtte- og hjælpetilbud til sorgramte i Danmark. Sorgvejviseren er udviklet i samarbejde med REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Kræftens Bekæmpelse og Folkekirken.

De fleste efterladte får brug for støtte og hjælp, når de mister en nærtstående

Ny undersøgelse, foretaget af Det Nationale Sorgcenter, blandt 2.200 efterladte i Danmark viser, at næsten 9 ud af 10, der mister, søger hjælp og støtte i deres omgivelser. Og det er ikke kun hos venner og bekendte, at hjælpen søges. Faktisk har halvdelen af alle efterladte søgt støtte, råd og forståelse hos andre efterladte og ligesindede – i fx sorgstøttegrupper. Mange andre igen har søgt hjælp og råd hos læge, psykolog eller præst.

Nu lancerer Det Nationale Sorgcenter elektronisk sorgvejviser på nettet, der samler over 400 gratis støtte- og hjælpetilbud til sorgramte i Danmark, både til børn, unge, voksne og ældre, og gør det nemmere for efterladte i sorg at finde hjælp og støtte. Fælles for tilbuddene er, at de er gratis! Når sorgvejviseren ligger på internettet er det nemt og tilgængeligt for alle at benytte den, både for de efterladte, pårørende og fagprofessionelle med kontakt til efterladte. Tilbuddene er inddelt i regioner, kommuner og alder, så brugerne kan finde lige præcis de tilbud, der er mest relevante for dem –  i kommuner, humanitær organisationer og folkekirker.

Besøg siden her: www.sorgvejviser.dk

”Sorg er en naturlig reaktion på at miste – men den er smertefuld og langvarig for de fleste, der mister en nærtstående. Det kan være en enorm hjælp for efterladte at vide, at der er gode råd, forståelse og hjælp at hente i landets mange sorgstøtte-tilbud. Der er mange måder at sørge på. Nogle håndterer sorgens svære følelser og tanker med familie og venners hjælp – men for de mange, der kan få glæde af omverdens hjælp, må det aldrig være mangel på viden om støttetilbud, der står i vejen. Vi tror, det kan være hjælpsomt for sørgende med én indgang for at få et overblik over sorgstøttetilbud i Danmark. Derfor har vi lavet en Sorgvejviser,”

Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter.

Også landets praktiserende læger hilser den nye vejriser velkommen. Niels Ulrich Holm, praktiserende læge og næstformand i PLO, udtaler:

”I almen praksis har vi mange samtaler med efterladte, der søger støtte eller hjælp i en svær tid. Mange kan vi gennem vores kendskab til familien hjælpe i almen praksis. Men mange kan herudover få stor gavn af den støtte og hjælp, man kan finde til efterladte i sorggrupper, frivillige organisationer, kirker eller kommuner. Det er derfor meget nyttigt for de praktiserende læger, at vi nu har en vejviser at henvise til. En vejviser der gør det nemt for både lægen og borgeren/patienten at få overblik over tilbud i nærområdet”.

Læs hele pressemeddelelsen her

Artikel på dr.dk:

Hver anden, der har mistet, har brug for hjælp i sorgen