Nye digitale løsninger skal hjælpe syge, sørgende og pårørende gratis

Skrevet af journalist Alexandra Justice, Berlingske.
Bragt i Berlingske, Livsstil den 11. juli 2017

Det kan føles ensomt at være syg, pårørende eller at stå midt i en sorg, ligesom det kan være svært at finde andre i samme situation som en selv. To nye digitale platforme skal gøre det nemmere at finde støtte i en tid, hvor man føler sig alene.

Hvert  år dør omkring 50.000 mennesker i Danmark. Hver af dem efterlader i gennemsnit fire pårørende i sorg. Det vil sige, at der cirka er 200.000 nye sørgende hvert år. Symptomerne på sorg spænder vidt, og man kan være  ramt i meget forskellig grad. I de tilfælde, hvor sorgen er rigtig tung, kan man have brug for støtte udefra til at bearbejde den.

»I  månederne efter et dødsfald handler det ofte i høj grad handler om, at man selvfølgelig er meget ked af det, har problemer med at sove og svært  ved at forstå, at det hedder »aldrig mere« . Man kan generelt have svært ved at fungere i sin hverdag, fordi den er så forandret. Det er nogle af sorgens naturlige reaktioner efter et dødsfald. De forsvinder ikke, for sorgen har man med sig resten af livet, men med tiden skulle de gerne stille og roligt ebbe ud. Og mange kan i den proces godt have rigtig stor gavn af at møde ligesindede,« siger direktør for Det Nationale Sorgcenter Preben Engelbrekt.

Ny tjeneste hjælper med at vise vej gennem sorgen
Det  Nationale Sorgcenter blev oprettet ved årsskiftet med blandt andet det formål at sætte sorg og død til debat i samfundet for at mindske nogle af de tabuer, der følger med det at miste.

Nu har Det Nationale Sorgcenter udviklet hjemmesiden Sorgvejviser.dk, som skal gøre  det lettere for sorgramte at finde den hjælp og støtte, de har brug for. Sorgvejviseren er et enkelt koncept, som samler landets sorggrupper  og lignende tilbud i én samlet portal. Man vælger på en liste, hvor i landet, man bor, og hvilken type tilbud, man søger, og så viser den en liste over gratis tilbud i ens nærområde.

»Vi har indgået et samarbejde med forskellige aktører på området   Kræftens Bekæmpelse, folkekirken og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) for at samle det hele under én hat, så det bliver nemmere at finde den hjælp, man har brug for. REHPA henvender sig primært til voksne og ældre, folkekirkes tilbud har spændt bredt, og Kræftens Bekæmpelse henvender sig til børn og unge. Derfor har vi valgt at samle de tre i én, så tilbuddene rammer alle,« siger Preben Engelbrekt.

Det  Nationale Sorgcenter anslår, at omkring ti procent af dem, der hvert år  rammes af sorg, udvikler det, der kaldes »kompliceret sorg«   sorg, som  kræver behandling.

Niels Ulrich Holm er praktiserende læge og næstformand i Praktiserende Lægers Organisation. Han spiller, i kraft af sin praksis, ofte en central rolle gennem længere sygdomsforløb  og bliver dermed naturligt også en del af den efterfølgende sorgbearbejdning hos de pårørende, hvis patienten dør. For Niels Ulrich Holm er det dog ikke ofte, at der kommer henvendelser fra patienter, som  oplever kompliceret sorg, hvilket kan skyldes, at ikke alle ud af de ti  procent opsøger deres læge. Behovet for at henvise en patient til en støttegruppe opstår derfor ikke tit for ham, men når det gør, er sorgvejviseren et tiltag, som, han mener, fortjener ros.

»Det  er en stor hjælp at have en samlet indgang som Sorgvejviseren at henvise til, for som læge har man patienter med enormt mange forskellige  problemstillinger, og man kan ikke altid vide lige præcis, hvilke tilbud, der eksisterer,« siger han.

Ifølge Niels Ulrich Holm er det dog vigtigt at understrege, at sorg ikke bare kan løses ved at gå på nettet.

»Jeg  synes, sorgvejviseren er et rigtig godt tilbud, men det er ikke noget, der kan stå alene. Nettet kan være et fint sted at søge informationer, men når man er i sorg, har man brug for nogle mennesker at snakke med. Det kan være en fordel for dem, der er IT-stærke, men der er også en hel  del mennesker, der synes, at alt, der hedder IT, er en straf. Og hvis de har en sorgreaktion, sætter de sig nok ikke hen til computeren. Men det kan være, at deres familie måske kan finde vejledning og hjælp. Og jeg mener også, at det kan være en stor hjælp for os behandlere med sådan et tilbud, fordi vi kan bruge det sammen med patienten for at se, hvilke muligheder, der er i vedkommendes nærområde,« siger han.

Endvidere omtaler artiklen i Berlingske en ny social app “coRelate” for syge og pårørende, hvor sygdomsramte kan finde ligesindede at tale med, det samme kan pårørende, læs hele artiklen her (kræver abonnement).

Besøg sorgvejviseren her: www.sorgvejviser.dk