Cècile var ikke glemt .. og vi holder ikke sommerferielukket

Cècile Bjørnkjær Desaint har skrevet et meget vigtigt indlæg om sorg, som desværre kan have den bieffekt, at det gør andre urolige og ængstelige for ikke selv at kunne få hjælp i situationen. Kan man glemmes i systemet? Holder Børn, Unge & Sorg sommerferielukket, mens sorg på ingen måde holder sommerferie?

Det vil vi gerne svare på – men lige først: Det, Cècile skriver, viser tydeligt, hvor livsomvæltende det er at miste og hvor megen brug, man har for hjælp.
Derfor er vi rigtig kede af, at Cècile har følt sig glemt af os. Men af hensyn til andre, der har eller får brug for hjælp, så var Cécile ikke glemt. Tværtimod har vi været i kontakt, og der har været fulgt op fra vores side. Børn, Unge & Sorg har begrænsede faste midler og desværre er der ikke fra politisk side vedtaget en behandlingsgaranti på området. Vi lever af de midler, vi selv kan rejse. Fra forskellige offentlige puljer og fra private fonde og øvrige bidrag fra private og virksomheder. Men behovet er større end vi kan dække og ingen er mere kede af det end os, når en ung på grund af lang ventetid, kan opleve at være glemt!
Og selvfølgeligt har Cècile ret i, at sorg ikke holder sommerferie – og at hjælpen derfor heller ikke burde gøre det.
Det gør den heller ikke. Vi har psykologer på arbejde hver dag, men vi har ikke grupper i ferietiden. Det har vi haft, men der kom ingen unge – og derfor måtte vi lukke det tilbud.

Erfaringen og forskningen viser, at der normalt skal gå seks måneder, før man kan have glæde af et tilbud om hjælp – men ikke alle har det sådan. Derfor har vi også – som Kr. Dagblad ved, men ikke har skrevet – typisk afklarende samtaler omkring tre måneder efter dødsfaldet. Derudover kan man fx via chat- telefonrådgivning eller caféaftener få støtte af frivillige unge, der selv har mistet forældre.

Se mere på vores hjemmeside om vores mange tilbud og vores arbejde.

Preben Engelbrekt
Direktør
Børn, Unge & Sorg

Læs artiklen “Lange ventetider på sorgbehandling til unge” bragt i Kr. Dagblad