Politisk medvind til pårørende børn og unge

Hvert år oplever mere end 100.000 børn og unge, at en forælder bliver alvorligt syg. Radikale Venstre har på deres landsmøde den 16-17. september 2017 vedtaget at gøre det til partiets officielle politik at arbejde for at forbedre hjælpen til børn og unge med alvorligt syge forældre.

Forskningsresultater fra Børn, Unge & Sorg viste i foråret at teenagere der lever sammen med alvorligt syge forældre er enormt belastede. Faktisk er det lige så belastende at være pårørende til en syg forælder som at opleve at forælderen dør. Andre undersøger har i år dokumenteret, hvordan det påvirker børn langt ind i voksenlivet at vokse op med en kronisk syg forælder, målt på fx risikoen for førtidspension og lav indkomst.

Det koster altså på både individets og samfundets bundlinje, når børn og unge i en tidlig alder møder alvorlig sygdom, som de ikke får hjælp til at håndtere.

At mange børn og unge med alvorligt eller kronisk syge forældre bliver enormt belastede, ved vi ikke kun fra undersøgelser og forskning. Det ved vi også fra næsten 20 års hjælpe- og behandlingsarbejde for pårørende og efterladte børn og unge. Det er derfor nødvendigt med et lovsikret og langt mere systematisk pårørendearbejde for vores børn og unge. Børn, Unge & Sorg har længe efterlyst handling – ligesom flere sygdomsbekæmpende organisationer og Børnerådet har gjort det. Desværre har politikere igen og igen afvist at lovgive på området. Men nu er der håb forude.”

Det siger direktør Preben Engelbrekt fra Børn, Unge & Sorg efter at Radikale Venstre på deres landsmøde 2017 har gjort det til partiets officielle politik at arbejde for bedre lovgivning på området. Radikale Venstre har med deres beslutning forpligtet sig på at arbejde politisk for at Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området bliver ophøjet til lov. En lov vil bla. medføre, at personalet på landets hospitaler bliver forpligtet på at spørge ind til patienternes børn, tilbyde forældrene råd og vejledning om støtte af børnene, vurdere støttebehovet hos barnet/den unge, og henvise videre ved behov. 

“Jeg er stolt over at mit forslag om styrket omsorg for børn og unge som pårørende nu er blevet officiel radikal politik. Tusind tak for stor inspiration til forslaget og for at kæmpe sagen hver eneste dag til Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter – I gør om nogen en kæmpe forskel for børn og unge!” skriver initiativtager og medforslagstiller fra Radikale Venstre, Michael Gatten.

“Modige politikere har i dag besluttet sig for at arbejde målrettet for at forbedre tilværelsen for børn og unge, der lever sammen med alvorligt syge forældre. Det har vi efterlyst længe! Tak til Radikale Venstre for at gå forrest. Forhåbentlig kan vi sammen få resten af folketingets partier til at gå med!” slutter Preben Englbrekt fra Børn, Unge & Sorg, der fremover kommer til arbejde langt mere med pårørende børn og unge og som varsler helt nye initiativer og hjælpemuligheder til pårørende børn og unge i 2018.

Læs også Børn, Unge & Sorgs kronik fra juli 2017 om børn som pårørende HER