Flyvende start for Danmarks første sorgrådgiveruddannelse

Stor begejstring og engagement hos 25 nye studerende, der i disse dage har første modul på Danmarks første sorgrådgiveruddannelse. Uddannelsen ruster fagprofessionelle til at møde mennesker i sorg og giver kompetencer, færdigheder og viden om sorg på et højt niveau. Tilmelding til næste hold i 2018 allerede i fuld gang!

Danmarks helt nye sorgrådgiveruddannelse byder i denne uge velkommen til 25 nye studerende, der som de første i landet uddanner sig i sorg og i alle aspekter af sorgområdet, og efter endt uddannelse kan kalde sig ‘sorgrådgivere’.

Uddannelsen er for sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og andre fagprofessionelle, der i deres arbejde møder mennesker i sorg. Det Nationale Sorgcenter i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol har udviklet og sammensat uddannelsen, og står også for undervisningen. På første modul, der foregår i Metropols lokaler i København, introduceres de studerende for sorgteorier, begreber og definitioner, og de skal bl.a. arbejde med egen sorghistorik.

Sorgrådgiveruddannelsens overordnede formål er at uddanne fagprofessionelle med henblik på at forebygge og håndtere “kompliceret sorg/vedvarende sorglidelse”, som i 2018 forventes at blive en diagnose. Årligt dør mellem 50-55.000 mennesker i Danmark, og i gennemsnit efterlades 4 mennesker i sorg for hvert dødsfald. De fleste gennemgår en normal/naturlig sorgproces, men 10% udvikler kompliceret sorg, som er en sygdom, der kan overtage livet – dvs. når den naturlige sorgproces og symptomer som voldsomt savn/længsel, søvnbesvær og meningsløshed ikke aftager, men bliver så gennemgribende og vedvarende, at de sørgende ikke kan komme videre uden specialiseret psykologisk behandling.I dag sker der megen under- og fejlbehandling og fejldiagnosticering som f.eks. depression. Det er derfor vigtigt, at fagprofessionelle, der møder mennesker i sorg, nu har en efteruddannelse.

Direktør i Det Nationale Sorgcenter Preben Engelbrekt siger:

“I Det Nationale Sorgcenter arbejder vi for, at sorg ikke ødelægger livet, og med den nye uddannelse er vi skridtet nærmere at blive gode til at forebygge og spotte svære sorgreaktioner, herunder vejlede og rådgive sorgramte. Jeg glæder mig meget til det fortsatte samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, om at uddanne og opkvalificere fagprofessionelle i Danmark, så de kan skelne mellem naturlig og kompliceret sorg, og ikke mindst tager diagnosen ”vedvarende sorglidelse” til sig som fagligt redskab, når den bliver præsenteret af WHO i 2018”.

Den uddannede sorgrådgiver opnår kompetencer, viden og færdigheder indenfor:

  • Rådgivning og samtaleteknikker med henblik på at vejlede sorgramte og pårørende
  • Teoretiske tilgange til sorgreaktioner og kompliceret sorg
  • At skelne mellem naturlig sorg og kompliceret sorg samt henvisning af mennesker, der er i risiko for at udvikle kompliceret sorg
  • Udviklingspsykologi og psykologiske interventionsmetoder til at forebygge og behandle kompliceret sorg
  • Formidling af fagligt stof til velfærdsprofessionelle på sorgområdet, hvilket kan styrke dialogen og nedbryde tabuer
  • Vidensspredning samt undervisning.

Uddannelsen består af 5 moduler af 3 dages varighed, som afvikles over en periode på 8 måneder.