Vi svigter unge efterladte

Børn, Unge & Sorg oplever en massiv efterspørgsel efter hjælp fra unge efterladte. Over det seneste år er antallet af henvendelser steget med 20 pct.

Resultatet er længere ventelister og ventetider. Netop nu venter efterladte børn og unge ofte over et år fra de henvender sig og vurderes at have behov for psykologhjælp, til de kan starte i et terapiforløb.

“Selvfølgelig er det ikke alle efterladte der skal i behandling. Heldigvis lærer de fleste efterladte at leve med sorgen som en naturlig del af livet og får god støtte fra øvrig familie og netværk til at håndtere tabet. Men forskningen siger at 10-15 pct. af alle efterladte får brug for psykologhjælp. Vi har lige nu mere end 200 børn og unge, der venter på hjælp. Det er helt uacceptabelt!” siger direktør Preben Engelbrekt.

Det hører ikke til sjældenhederne at miste, når man er ung. Omkring 75.000 børn og unge i Danmark har oplevet at miste en mor, far, søster eller bror i løbet af deres relativt korte liv.

“Vi har søgt finansiering til en udvidelse af vores hjælpetilbud, der er det eneste gratis og specialiserede sorgbehandlingstilbud til børn og unge med kompliceret sorg i Danmark. Heldigvis har nye bevillinger fra private fonde netop gjort det muligt for os at arbejde med at nedbringe vores ventelister på børneområdet. Desværre har der her i efteråret ikke været politisk opbakning til at prioritere nedbringelse af ventelister på ungeområdet, så her står vi overfor fortsat voksende ventelister,” siger Preben Engelbrekt.

Kompliceret sorg  – eller ‘forlænget sorgreaktion’ – bliver efter planen en selvstændig diagnose i WHOs diagnoseklassifikationssystem fra næste år.

“Det er en bunden opgave, at vi i Danmark kan tilbyde både rettidig og rigtig støtte og behandling til mennesker, der bliver syge af sorg. Det kan vi ikke i dag. I Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter arbejder vi derfor både klinisk med behandling af børn og unge med kompliceret sorg, men også forskningsbaseret med udarbejdelse af kliniske retningslinjer og efteruddannelse til sundhedsprofessionelle i regioner og kommuner i hele landet,” siger Preben Engelbrekt.

Børn, Unge & Sorg har i denne uge forsøgt at råbe politikere og beslutningstagere op og gøre opmærksom på problemet.

“Vi har undersøgelser, der dokumenterer, at Børn, Unge & Sorgs behandlingstilbud hvert år sparer samfundet for 360 mio. kr., at kompliceret sorg koster samfundet milliarder – og vi har behandlingsmetoder, der er gennemtestede og som virker! Der burde ikke være noget, der holdt politikere i hverken Folketinget, regionerne eller kommunerne tilbage!” siger Preben Engelbrekt.

Se indslag i DR TV-avisen her