Bliv ‘fortrolig voksen’ for en ung efterladt

Det Nationale Sorgcenter starter i foråret 2019 et forløb op for unge efterladte, der mangler voksenkontakt. Vi søger derfor frivillige over 40 år, som selv har mistet en eller begge forældre i ungdomsårene; voksne som har overskud og lyst til at invitere en ung efterladt i alderen 18-25 år ind i deres liv i mindst 2 år – og måske resten af livet. Måske er det dig?

Vi søger frivillige,der bor i nærheden af København, Odense eller Aarhus

Vi ved, at unge, der har mistet en eller begge forældre eller som har svag kontakt til den tilbageværende forælder, står utroligt alene i tilværelsen. Konsekvenserne af manglende voksenstøtte kan være mange. De unge fremhæver selv, at de er blevet mere selvkritiske, usikre, sårbare, ensomme, isolerede og hurtigt voksne. Projekt ‘Fortrolige voksne’ vil give de unge muligheden for at få en voksen kontakt, som en støtte ind i voksenlivet.

Det er af afgørende betydning, at du har lyst og overskud til at være der for en ung, bevidne den unges liv og sparre ift. væsentlige valg i ungdomsårene som fx studie, arbejde og bolig. Den fortrolige voksnes rolle er at mødes regelmæssigt med den unge og stille sig til rådighed både ift. praktiske og følelsesmæssige udfordringer, samt at være sparringspartner ift. at den unge træffer og gennemfører væsentlige valg omkring sit kommende voksenliv.

Vi forventer et personligt engagement og overskud. Projektet Fortrolig Voksen skal være et frivilligt tilbud, hvor man vil give noget af den voksenkontakt, man selv har manglet i de vigtige ungdomsår.

Vi lægger vægt på, at:

  • Du er over 40 år, og selv har mistet begge eller den ene forældre i ungdomsårene
  • Du har overskuddet og lysten til at invitere en ung ind i dit liv for en periode af minimum 2 år og måske resten af livet.
  • Du har tid/overskud/lyst til at mødes med den unge minimum 2 timer hver 14 dag. Møderne foregår hos dig selv, den unge eller et tredje sted, I selv aftaler. I bestemmer selv hvad I ønsker at lave når I ses.
  • Du stiller dig selv, dit nærvær, din livserfaring og viden samt evt. dit netværk til rådighed
  • Du bor i nærheden af København, Odense eller Aarhus.
  • Du har lyst til at indgå i den løbende kvalificering og supervision, som vi tilbyder. Det drejer sig særligt om:
    1) introduktionsforløb af 1,5 dags varighed
    2) obligatorisk supervision hver anden måned.

For at blive frivillig som Fortrolig Voksen skal du udfylde en kort ansøgning, som du finder HER. Den udfyldte ansøgning sender du til os på mailadressen: blivfrivillig@sorgcenter.dk

Såfremt du vurderes at passe godt som Fortrolig Voksen, vil du blive inviteret til vores informationsmøde, hvor vi fortæller mere om Det Nationale Sorgcenter og projektet.

Du vil herefter blive indkaldt til en samtale med en af vores psykologer. Samtalen vil have fokus dine personlige erfaringer med tab, din motivation og de praktiske rammer. Sammen finder vi ud af om det er det rigtige for dig at blive frivillig som Fortrolig Voksen i Det Nationale Sorgcenter.

Du er meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål på blivfrivillig@sorgcenter.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!