Flere ældre fædre

Flere og flere fædre er over 50 og 60 år, når de får børn. Der er dog fordele og ulemper forbundet med en høj alder hos faderen –  både for børnene, for familierne og for den enkelte mand, der vælger at få barn i en høj alder.

TV sætter nu fokus på det stigende antal ældre fædre i Danmark i en dokumentarfilm. I dokumentarfilmen kan du møde en række mænd, der har fået børn i 50erne og 60erne. Blandt andre Stuart, der er 65 år og har en datter på 2 år som du også kan møde i GoAften Danmark.  (begge er låst og kræver adgang til TV2 Play).

Chefpsykolog Svend Aage Madsen peger på de mange fordele, der er forbundet med at få barn i en høj alder. Han mener at det typisk er mere velovervejet, når folk får børn efter de er fyldt 50 år. Hos Dansk Center for Aldringsforskning peger man ligeledes på de fordele det har at faren er mere erfaren. Læs mere på TV2.dk. 

I Børn, Unge & Sorg ser vi også udviklingen og byder den velkommen. Dog møder vi i Børn, Unge & Sorg netop nogle af de ulemper, der også er forbundet med at få børn i en høj alder.

‘Børn med ældre fæder oplever i højere grad end andre børn at stifte bekendskab med sygdom og død tidligt i livet. De risikerer at miste deres far før de selv bliver voksne og de risikerer at skulle leve med en syg eller svækket forælder allerede mens de er børn og unge. Belastningen ved at have en syg forælder og bekymringerne, der kan følge med et barns erkendelse af at have en far, der er meget ældre end andre fædre, må vi ikke underkende. Det kan påvirke barnets trivsel og udvikling meget. At få barn i en sen alder stiller høje krav om at man som forælder gør sig bevist om – og forholder sig åbent til – de bekymringer og belastninger, det kan give i et barns liv

Det siger direktør i Børn, Unge & Sorg, Preben Engelbrekt, der deltog i TV2-nyhedernes dækning af dokumentar-filmen og som mener, at der er brug for en mere nuanceret diskussion af fordele og ulemper ved at fædre bliver ældre og ældre, når de får børn.

Læs Preben Engelbrekts debatindlæg ‘Er ældre fædre kun godt nyt?’