Hvordan mindes du?

Ny udstilling sætter fokus på sorg og mindekultur i Danmark. Fortæl os hvordan du mindes og giver plads til en kær afdød i dit liv.  I vores kultur mangler vi i dag fælles erfaringer med at sørge og mindes de døde. Mange efterladte savner og har brug for at skabe en større plads til den døde i deres liv. At tale højt om en afdød, skaber ofte ubehag og forlegenhed og mange efterladte savner at kunne tale mere åbent med famillie, venner eller netværket om den, de savner.

Mange efterladte oplever derfor at sorg og minder bliver et meget privat anliggende, som man ikke deler med andre, og det kan gøre tabet og savnet ekstra svært at bære. Døden mindsker ikke betydningen af det forhold, vi har haft til dem, der dør. Men døden betyder at vi må leve med dem på en ny og anden måde.

Landsforeningen Liv&Død vil derfor nu – i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter – hjælpe og inspirere flere efterladte til at skabe den vigtige og nødvendige plads til de døde i livet. Det gør vi med en ny udstilling hos Liv&Død i efteråret 2018. Med udstillingen sætter vi fokus på sorg og mindekultur i Danmark og inviterer alle efterladte til at fortælle og vise, hvordan de mindes deres afdøde. Hver enkelt af os møder og håndterer savnet forskelligt.

Ved at udstille danskernes mange og forskelligartede erfaringer og traditioner med at mindes i én fælles udstilling, vil vi vise, hvor mangfoldig mindekultur kan være. Det håber vi kan være en støtte, hjælp og inspiration for alle efteraldte.

Udstillingen finder sted i Funebariet hos Landsforeningen Liv&Død i København.

VI HAR BRUG FOR DIG!

Udstillingen skal vise en lang række helt konkrete eksempler på måder, vi mindes vores aføde. Derfor efterlyser vi historier og erfaringer fra mennesker i hele Danmark, der har lyst til at dele netop deres måde at mindes på.

Hvis du har lyst til at være med, så skal vi bruge noget materiale fra dig. Vi skal bruge både et billede (max 2) og en kort tekst. Flere må gerne bidrage med minder om den samme person.

  • Billedet kan enten være et portræt af den afdøde eller et foto, der viser, hvordan du mindes – fx et bestemt sted, en ting eller en aktivitet, der spiller en rolle, når du mindes eller som indgår i dine minderitualer.
  • Billedmaterialet skal være i så høj opløsning som muligt (fx 2 MB eller 300 dpi).
  • Teksten skal handle om, hvem du mindes, hvordan du mindes og hvorfor du mindes. Husk, at du også skal skrive afdødes navn, fødsels- og dødsdato.
  • Teksten må max være 2.400 tegn (med mellemrum).

Materialet indsender du digitalt til info@livogdoed.dk. Du kan sende materialet frem til og med 15. juni 2018.

Når du har indsendt materiale vil du først modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget det. Efterfølgende vil du få besked, hvis vi beslutter at bruge dit materiale i udstillingen og hvis der i den forbindelse fx er brug for en redigering eller forkortelse af teksten.

Vi lægger vægt på at få så mange forskellige erfaringer som muligt repræsenteret på udstillingen for at vise, at man kan mindes på mange forskellige måder. Vi kan derfor ikke garangere at alle bidrag bliver brugt på udstillingen.

Har du spørgsmål til udstillingen, kan du kontakte Landsforeningen Liv&Døds sekretariatschef Kirsten Søndergaard på tlf. 3052 3335 / 3336 4973 eller info@livogdoed.dk.

Læs mere om Landsforeningen Liv&Død HER