Kursus i gruppesamtaler og evnen at lede grupper

Få styrket dine kompetencer til at initiere og facilitere samtalegrupper og få viden om de fordele og udfordringer, der knytter sig til at arbejde med grupper. Kursus udviklet i et samarbejde mellem TUBA, Det Nationale Sorgcenter/Børn, Unge & Sorg og Københavns Professionshøjskole starter op i september 2018. Tilmeld dig nu!

Arbejder du allerede med eller ønsker du at oprette grupper til fx borgere ramt af misbrug, sindslidelse, sygdom eller sorg efter dødsfald? Så kan en samtalegruppe eller terapeutisk gruppe være den rette løsning. På dette kursusmodul opnår du kompetencer til at facilitere sådanne grupper. Og det er både hvis du er socialrådgiver, pædagog, lærer, psykoterapeut, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller frivillig.

Det får du ud af modulet

På forløbet vil du opnå en grundlæggende viden om forskellen på at arbejde med grupper frem for med individuel støtte, og herunder hvilke fordele og udfordringer, der knytter sig til at arbejde med grupper.

Du vil få en forståelse af gruppedynamikker og blive præsenteret for forskellige teoretiske retninger bag gruppemetoderne; herunder forskellene på terapeutiske og socialfaglige gruppemetoder. Du oparbejder kompetencer til at udvikle, planlægge, koordinere og lede grupper, da forløbet indeholder praksistræning med gruppeøvelser.

Det faglige indhold

Kursusmodulet vil blandt andet behandle følgende emner:

  • Hvornår og hvorfor det er relevant at oprette grupper
  • Visitation og matchning ift. dannelse af grupper
  • Terapeutiske versus socialfaglige grupper
  • Åbne og lukkede grupper
  • Ledelse/facilitering af grupper
  • At arbejde med ’det fælles tredje’ og gruppedynamikker
  • Forskellige teoretiske tilgange til samtalegrupper: Kognitive, narrative, kreative/dialogiske og psykodynamiske/mentaliseringsbaserede
  • Personligt professionelt udviklingsarbejde
  • Konflikter og dilemmaer i arbejdet med samtalegrupper
  • Refleksioner over gruppelederrollen

Tilmeld dig her og læs mere om kurset: Teorier og modeller for gruppemetoder