5,2 mio. kr. til behandling af ældre med komplicerede sorgreaktioner

Det Nationale Sorgcenter har fået 5,2 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets satspulje til behandling af ældre med komplicerede sorgreaktioner.

En af de store udfordringer, der følger med alderen, er den øgede risiko for at ens nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom eller dør. Men sorg bliver ikke nødvendigvis lettere at bære, fordi man er ældre, og dødsfaldet kan siges at være mere forventeligt eller naturligt på grund af høj alder.

Den oversete sorg hos ældre er et stort – og voksende – problem. Ikke mindst i sundhedsvæsenet, hvor der i høj grad mangler både viden om sorg og behandlingstilbud til mennesker med komplicerede sorgreaktioner.

– Ældre efterladte rammes i lige så høj grad som yngre af svære, behandlingskrævende sorgreaktioner. Derfor er jeg  utrolig glad for at Sundheds- og Ældreministeriet i dag har bevilliget penge til at vi fremover kan tilbyde sorgterapi til ældre efterladte med komplicerede sorgreaktioner. Et tilbud, der stort set ikke findes i dag, hvor vi desværre ser rigtig mange eksempler på, at ældre efterladte under- og fejlbehandles.

Det siger Preben Engelbrekt, der er direktør i Det Nationale Sorgcenter, som med bevillingen får mulighed for at behandle 200 ældre efterladte. Det er ældre efterladte over 65 år, der efter at have mistet en ægtefælle, samlever eller barn, udvikler en kompliceret sorgreaktion, som nu får adgang til behandling. Bevillingen løber over de næste 4 år (2019-2022) og behandlingen tilbydes hos Det Nationale Sorgcenter i København og Odense.

Se satspuljeaftalen her!

Mere om ældre og sorg

Ny undersøgelse fra Det Nationale Sorgcenter: Sundhedspersonalet mangler viden om ældre og sorg

Debatindlæg i Altinget: Sorg er overset blandt Ældre

Pilotprojekt: Samarbejde mellem Det Nationale Sorgcenter og Sundhedsstyrelsen om behandling af ældre efterladte med komplicerede sorgreaktioner i Københavns Kommune.