Netværk for sygeplejersker der arbejder med sorg

Er du sygeplejerske og ønsker du mere viden om sorg? Om forskellen på naturlige og komplicerede sorgreaktioner? Om forebyggelse og opsporing af komplicerede sorgreaktioner? Har du erfaringer med mødet og arbejdet med sorgramte, som du vil dele med andre sygeplejersker – eller ideer til nye indsatser?

Det Nationale Sorgcenter etablerer nu et nyt netværk for sygeplejersker. Netværket er et fagligt forum med det overordnede formål at skabe rammer for deling af viden om sorg og for faglige drøftelser indenfor sorgområdet. Netværket bygger på en stor fælles interesse for at skabe de bedste rammer og vilkår for mennesker i sorg (pårørende til døende, eller efterladte).

Netværkets formål:

 • At være et dialog- og idéforum med erfaring- og viden udveksling indenfor sorg
 • At præsentere nyeste viden, udvikling og forskning indenfor sorgområdet
 • At drøfte implementering af viden og kompetencer indenfor sorgområdet
 • At ruste deltagerne til at være ambassadører indenfor sorgområdet
 • At rådgive Det Nationale Sorgcenter
 • At foreslå, og evt. igangsætte nye tiltag indenfor sorgområdet
 • At understøtte dialog og videreformidling til medlemmernes egne ledere på alle niveauer i regioner, kommuner m.v.

Netværkets sammensætning

Netværket er for sygeplejersker der arbejder med patienter eller borgere indenfor sorgområdet. Vi øsnker så bred en geografisk repræsentation som mulig og medlemmer fra forskellige sektorer og områder.

Netværkets første møde foregår onsdag den16. januar 2019, kl. 15-17. Du kan deltage i både Aarhus og København.

 • Kejsergade 2, 2. sal, 1155 København K
 • Banegårdspladsen 10, 2 th., 8000 Århus C
 • (der er tale om éet fælles møde, som foregår via vores cisco-system)

Program for første møde i netværket:

 • Velkommen og præsentation af deltagere
 • Kort drøftelse af kommissorium for netværket
 • Oplæg v. Det Nationale Sorgcenter
  • Naturlig og kompliceret sorgreaktioner
  • Vedvarende sorglidelse som diagnose
  • Klinisk retningslinje – vurdering af risikofaktorer og forebyggelse af kompliceret sorgreaktion
 • Herefter drøftelse af oplæg med udgangspunkt i jeres praksis
 • Afrunding og forslag til emner til næste møde

Har du spørgsmål eller vil du tilmelde dig? Skriv en mail til bg@sorgcenter.dk senest 17.12 (skriv gerne om du vil deltage i Aarhus eller København)