Fik du sagt det, du ville?

Temadag om død og sorg på Københavns Rådhus den 7. november kl. 13-18

Læs mere på fikdusagt.dk

Død og sorg er en lige så naturlig del af livet som fødsel og glæde, men det kan være vanskelige emner at tale om. Når døden banker på i vores liv, så sker det derfor alt for ofte at vi først tør se den i øjnene, når det er for sent. Det gælder både, når vi selv bliver syge og når sygdom eller alderdom bliver virkelighed, for dem vi elsker.

Tanker om det liv, der er levet, det liv, der er tilbage og det liv, de efterladte skal leve, fylder hos både den syge og de pårørende. Alligevel svigter modet hos mange, når det gælder samtalen om døden. Det svigter både i familierne, i netværket og blandt de professionelle, der møder den syge og de pårørende og som kan hjælpe den vigtige samtale på vej.

  • Hvordan kan vi finde modet til at tale om døden?
  • Hvordan møder vi mennesker, der har alvorlig sygdom inde på livet eller har mistet?
  • Hvad har et menneske i sorg brug for?
  • Hvordan kan vi – og skal vi overhovedet – tale med hinanden om død og sorg?

Det er nogle af de spørgsmål, vi tager op på temadagen den 7. november. Temadagen afholdes af Københavns Kommune i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter.

Temadagen er gratis.

PROGRAM

Markedsplads i Rådhushallen

Mød Københavns Kommune, Det Nationale Sorgcenter, Landsforeningen Liv & Død, patientforeninger og mange andre på markedspladsen i Rådhushallen.

Rådhusets festsal på 1. sal

13.00-14.00
Teaterforestilling: ”Selv granvoksne mænd drømmer”
En gruppe ældre mænd fortæller om deres liv, sorger og drømme. Samarbejde mellem C:NTACT, Nørrebro Teater og Københavns Kommune.

14.15-14.30
Borgmestertale ved stedfortrædende Sundheds- og Omsorgsborgmester, Klaus Mygind.

14.30-15.30
Charlotte Bøving, læge og kendt fra DR2’s “Lægen flytter ind”
Charlotte fortæller om sin personlige rejse med en kræftdiagnose. Mange vælter, når de får en diagnose eller modgang i livet. Charlotte vil inspirere til det modsatte — at vi skal tale sammen og tage stilling til livets store spørgsmål, mens vi kan.

15.45-16.30
Christian Busch, hospitalspræst og sjælesørger, Rigshospitalet
Christian Busch har været hospitalspræst i 30 år, hvor han har fulgt og støttet mennesker i krise og sorg. Han fortæller, hvordan vi kan indgå i berigende samtaler om eksistentielle temaer og trosmæssige overvejelser, når vi møder død og sorg.

16.45-17.30
Stine Buje, cand. comm. og medlem af repræsentantskabet for Landsforeningen Liv & Død
Stine Buje har på baggrund af mange samtaler med uhelbredeligt syge skrevet flere bøger om livets afslutning. Få konkrete bud på, hvordan vi kan handle, så vi ikke først ved slutningen af livet indser, at vi kunne have brugt vores tid bedre.

17.30-18.00
Biretha Vitalis Joensen, psykolog, Det Nationale Sorgcenter
Biretha fortæller om sorg hos ældre, og om hvordan vi taler med den ældre efterladte om sorg – eller undgår at gøre det.