Flere grupper åbner igen som webgrupper

I Børn, Unge & Sorg genoptages vores gruppeforløb fra mandag d. 30. marts. Grupperne kommer til at mødes via onlinetjenesten Zoom.

De grupper, som genoptages, vil være grupper fra 13 år og opefter – alle deltagere i disse grupper har fået individuelt besked. Lige nu afventer vi opstart af grupper for de 7-12-årige, som i den mellemliggende periode tilbydes individuelle samtaler og forældre- og familiesamtaler via Zoom

Øvrige samtaler med alle aldersgrupper er genoptaget som webbaserede samtaler.

Har du spørgsmål til ovenstående – eller oplever du tekniske problemer, kan du ringe på
Tlf.:7026 6766 – eller skrive til info@sorgcenter.dk.

Corona-hotline


Andre unge og børnefamilier kan ringe på vores hotline 6916 1667, som er bemandet af psykologer hver dag fra 9-16 – den henvender sig til:

  • Børn og unge, der er bekymrede for corona
  • Forældre, der har brug for råd og vejledning til hvordan man taler med sine børn om corona
  • Familier der er ramt af corona