Ole Kirk’s Fond støtter etablering af webbaserede sorggrupper og udbredelse af ny psykologisk hotline

Terapi til efterladte og pårørende børn og unge er vigtig – også under corona-krisen. Ole Kirk’s Fond har støttet Det Nationale Sorgcenter med midler til at omlægge til webbaserede terapitilbud og til at udbrede corona-hotline.

CoronaCovid19 rammer også Det Nationale Sorgcenter økonomisk, og vi vil gerne takke Ole Kirk’s Fond for deres støtte på 450.000 kr., som fonden har ydet for at afbøde konsekvenser af krisen og for at sikre pårørende og efterladte børn og unge den nødvendige hjælp netop nu.

Når et barn eller en ung går i sorggruppe, fordi de har mistet mor eller far, så har de også mistet tilliden til verden og er ekstra bange for at miste igen. Derfor er det afgørende, at vi med Ole Kirk’s Fonds støtte har fået mulighed for at omlægge til webbaserede sorggrupper.

Synliggørelse af ny hotline

Det Nationale Sorgcenter oprettede kort efter krisens start en psykologisk corona hotline til børn og unge. Ole Kirk’s Fond støtter udbredelse og synliggørelse af vores hotline på de sociale medier, så børn og unge med behov for hjælp får kendskab til dens eksistens.

Hotlinen henvender sig til:

  • Børn og unge med i forvejen alvorligt syge forældre, som de nu er endnu mere bange for at miste – eller bange for at smitte.
  • Børn og unge som har mistet familiemedlemmer og er bange for at det kan ske igen.
  • Børn og unge som har andre psykiske belastninger og nu reagerer meget stærkt og angstfuld på corona krisen.
  • Forældre som brug for råd og vejledning i forhold til, hvordan de bedst støtter deres børn og skaber struktur i en forandret hverdag.

Læs mere om den nye hotline