TrygFonden støtter psykologisk hotline for børn og unge

TrygFonden har bevilliget 250.000 kr. til oprettelsen af en ny hotline. Fonden understøtter dermed, at Det Nationale Sorgcenter fortsat kan yde nødvendig hjælp til pårørende og efterladte børn og unge.

Der er mange børn og unge, som er bekymrede i corona krisen. Det gælder ikke mindst pårørende og efterladte børn og unge, som i forvejen lever med alvorlig sygdom og død i deres hverdag. Der kan være særlig god grund til at tale med en psykolog, hvis et barn er belastet af alvorlig sygdom og derfor er ekstra bekymret i den nuværende i situation. Her kan der især være behov for at få vejledning og støtte fra en professionel/psykolog.

Det Nationale Sorgcenter vil gerne takke TrygFonden for deres økonomiske støtte på 250.000 kr., som understøtter målrettet psykologisk telefonisk hjælp til målgruppen af pårørende og efterladte børn og unge. Den nye hotline er bemandet med psykologer, som tager telefonen alle ugens dage mellem klokken 9 og 16.

Hotlinen henvender sig primært til:

  • Børn og unge med i forvejen alvorligt syge forældre, som de nu er endnu mere bange for at miste – eller bange for at smitte.
  • Børn og unge som har mistet familiemedlemmer og er bange for at det kan ske igen.
  • Børn og unge som har andre psykiske belastninger og nu reagerer meget stærkt og angstfuld på corona krisen.
  • Forældre som brug for råd og vejledning i forhold til, hvordan de bedst støtter deres børn og skaber struktur i en forandret hverdag.

Læs mere om den nye hotline her.