Møder du børn og unge, der lever med en alvorligt syg forælder?

Du kan gøre en forskel

Det Nationale Sorgcenter og VIA University College står bag nyt diplommodul, der skal sikre bedre professionel hjælp til pårørende børn og unge.  Uddannelse starter i september 2020. Det nye uddannelsesforløb går i luften den 9. september 2020 på VIA i Århus.

Målgruppe

Målgruppen er målrettet fagprofessionelle på hospitaler, kommuner, skoler og børneinstitutioner samt fra andre felter på social- og sundhedsområdet. Er du i gang med en sundheds- eller socialfaglig diplomuddannelse, så tæller efteruddannelsen tillige som et valgmodul.

”I forløbet får deltagerne indblik i den nyeste forskning og viden om pårørende børn og unge, i børn og børn og unges udviklingspsykologi, i forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge og samtaletræning”.

Lektor Ann Marie Nissen, VIA University College.

Læs mere og tilmeld dig 

  • Kontakt os for flere oplysninger
    Birgitte Grube, chefkonsulent, Det Nationale Sorgcenter, T: 22620681 / M: bg@sorgcenter.dk
  • Ann Marie Nissen, lektor og projektleder ved VIA University College. T: 87552998 / M: amni@via.dk

Baggrund

Mange pårørende børn og unge får ikke den hjælp, de har brug for. Ofte mangler personalet på hospitalet, hos kommunen, i skolen eller i børnehaven både faglig viden og modet til at støtte og vejlede forældrene, eller de er i tvivl om deres handlemuligheder. På vejlederuddannelsen lærer deltagerne at støtte og kommunikere med familien på en måde, der matcher familiens ressourcer.

Direktør Preben Engelbrekt fra Det Nationale Sorgcenter.

80.000 børn og unge i Danmark oplever i løbet af et år, at én eller begge forældre har en alvorlig fysisk sygdom. Dertil kommer, at op mod 80.000 børn og unge vokser op med en psykisk syg forælder.

Forskning viser, at halvdelen af alle børn og unge, der lever med en alvorligt syg forælder har markant dårligere mental sundhed end andre børn og unge. De oplever at være udenfor eller efterladt med deres egne fantasier og følelser omkring den syge og sygdommen. Det kan resultere i alvorlig mistrivsel, udviklingsforstyrrelser og problemer med hverdag og skolegang. Vi ved at 15 pct. får brug for psykologhjælp til at håndtere den fysiske og psykiske belastning.

Derfor har Det Nationale Sorgcenter udviklet efteruddannelsen ’Vejleder for børn som pårørende’.