Ny pårørendevejviser samler støttetilbud til børn og unge, der lever som pårørende til fysisk syge forældre og søskende

Børn, Unge & Sorg, der er en del af Det Nationale Sorgcenter, lancerer fra i dag ’Pårørendevejviser.dk’. Pårørendevejviseren skal samle henvisningsmulighederne over støttetilbud til pårørende børn og unge i landets kommuner, regioner og patientforeninger.

Pårørendeområdet får med rette større fokus i disse år. Helbredelsesmulighederne i sundhedssystemet er forbedret markant. Vi lever – og overlever – simpelthen længere. Det offentlige sundhedsvæsen er i vid udstrækning lykkedes med at få patienterne hurtigst muligt ud af hospitalerne, hvor patienten efterfølgende overlades til deres pårørendes indsats. Men det stiller også krav til – og skaber problemer for – mange pårørende. Særligt pårørende børn og unge er i risiko for at udvikle alvorlige problemer, hvis ikke der henvises til den rette hjælp og støtte.

Pårørende børn og unge skal have den rette hjælp og støtte
Med Pårørendevejviser.dk får vi nu ét samlet overblik over støttetilbud til børn og unge, der lever som pårørende til fysisk syge forældre og søskende, på tværs af hele landet. Et samlet overblik, der først og fremmest skal styrke sundhedspersoners overblik over henvisningsmulighederne, og derigennem styrke opmærksomeden på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende børn og unge, fortæller Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter, og fortsætter:

Vi ved, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger ofte ikke er implementeret systematisk i vores sundhedsvæsen. Det medfører eksempelvis, at 3 ud af 4 sygeplejersker ikke systematisk får talt med patienten om deres børns behov for inddragelse og støtte. Faktisk får hver anden sygeplejerske ikke afklaret om patienten har hjemmeboende børn, mens hver femte sygeplejerske fortæller, at de aktivt vender det blinde øje til belastede børn og unge med behov for støtte. Blandt andet fordi, man ikke ved, hvordan man kan hjælpe – og hvor man kan henvise til. Dét overblik vil Børn, Unge & Sorg gerne tilbyde med Pårørendevejviseren.dk, så pårørende børn og unge kan få den rette hjælp og støtte, siger Preben Engelbrekt.

Pårørendevejviser.dk er realiseret med støtte fra Helsefonden.

Se mere om Pårørendevejviser.dk her.

Preben Engelbrekt
Preben Engelbrekt, direktør

– Med Pårørendevejviser.dk får vi nu ét samlet overblik over støttetilbud til børn og unge, der lever som pårørende til fysisk syge forældre og søskende, på tværs af hele landet.

– Preben Engelbrekt, direktør


FAKTA

Dansk Sygeplejeråd og Børn, Unge & Sorg gennemførte i maj 2018 en survey (se link her), som undersøger sygeplejerskers anvendelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i mødet med børn. 

Hovedresultater fra surveyen:

  • Hver anden sygeplejerske afklarer ikke om alvorligt syge patienter har hjemmeboende børn. 
  • 3 ud af 4 sygeplejersker tager ikke systematisk en samtale med patienter om deres børns behov for inddragelse og støtte. 
  • 3 ud af 4 sygeplejersker henviser ikke systematisk belastede børn og unge til støtte og hjælpetilbud (f.eks. til støttegrupper og professionelle hjælpetilbud i offentligt eller privat regi). 
  • 1 ud af 5 sygeplejersker har oplevet at måtte vende det blinde øje til belastede børn og unge med behov for støtte, fordi de ikke vidste, hvordan de kunne hjælpe.