Fælles opråb: Vi hjælper efterladte ved at turde tale om døden

En kollega, der vender ryggen til ude ved kaffemaskinen. En skolelærer, der ikke tør spørge ind til elevens afdøde forælder. En læge eller sygeplejerske, der ikke ved, hvordan de skal hjælpe den efterladte eller pårørende. Bortvendte ansigter og en larmende mur af tavshed. Et styrket partnerskab mellem Det Nationale Sorgcenter og TrygFonden vil have os til at tale om døden og dermed hjælpe efterladte.

Hvert år dør 55.000 mennesker i Danmark. Et dødsfald efterlader i gennemsnit fire mennesker i sorg. Godt 200.000 personer i Danmark oplever altså hvert år en sorg, som i en kortere eller længere periode fylder alt. Nogle efterladte oplever, at omverdenen trækker sig umiddelbart efter begravelsen eller bisættelsen og undgår at tale om den, der er død. Godt 20.000 efterladte udvikler en behandlingskrævende sorg, der ødelægger deres liv, hvis de ikke får den nødvendige hjælp til at leve med den.

TrygFonden og Det Nationale Sorgcenter vil på den baggrund over de næste tre år styrke samarbejdet om at bryde tavsheden. Partnerskabet løber fra 2021-2023, og målet er at starte en offentlig debat om sorgens konsekvenser, om sorgens tabu og om den hjælp, der tilbydes efterladte med behandlingskrævende sorg.

Når det gælder vores forhold til døden, er mange af os analfabeter, og tabuiseringen af døden risikerer at spænde ben for os selv på arbejdspladsen, i skolen, i daginstitutionen eller hjemme hos familien. Derfor er jeg meget taknemmelig for partnerskabet med TrygFonden.

– Preben Engelbrekt, direktør, Det Nationale Sorgcenter.

Døden er stadig et tabu

Mødet med tabuet og muren af tavshed kan filminstruktør Katrine Philip tydeligt genkende. Hun er netop nu aktuel med den prisbelønnede dokumentarfilm ’Bag Skyerne’, der følger en gruppe børn, der har mistet forældre eller søskende og som mødes i støttegrupper.

Under filmoptagelserne døde Katrine Philips egen far, og her havde omgivelserne også svært ved at tale med hende om det:

– Da min far døde var tavsheden det værste. Jeg mødte af og til mennesker, der ikke vidste, hvad de skulle sige til mig, måske lammet af frygt for at tale om døden og sorgen, eller for at gøre mig mere ked af det. På trods af at vi alle vil opleve at miste en dag, er døden stadig et tabu i vores samfund, fortæller Katrine Philip.

Der er brug for en stærkere debat om sorg i Danmark. Derfor skal vi forstå mere om sorgens afledte konsekvenser for efterladtes mentale og fysiske sundhed og for deres trivsel, sociale liv, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. En viden der skal bruges som løftestang for en helt nødvendig debat om den støtte og hjælp, vi tilbyder efterladte.

– Jette Jul Bruun, underdirektør, TrygFonden
De mange frivillige på Sorglinjen hjælper andre efterladte. De frivillige har alle selv mistet nærtstående familiemedlemmer.

I vores forhold til døden er mange af os analfabeter

Hos TrygFonden efterlyser underdirektør Jette Jul Bruun, at vi styrker den fælles samtale om sorgen:

– Der er brug for en stærkere debat om sorg i Danmark. Derfor skal vi forstå mere om sorgens afledte konsekvenser for efterladtes mentale og fysiske sundhed og for deres trivsel, sociale liv, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. En viden der skal bruges som løftestang for en helt nødvendig debat om den støtte og hjælp, vi tilbyder efterladte, siger Jette Jul Bruun.

For direktør i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt, handler det i høj grad også om, at vi spænder ben for os selv i forhold til at italesætte døden:

– Når det gælder vores forhold til døden, er mange af os analfabeter, og tabuiseringen af døden risikerer at spænde ben for os selv på arbejdspladsen, i skolen, i daginstitutionen eller hjemme hos familien. Derfor er jeg meget taknemmelig for partnerskabet med TrygFonden. For vi skal bryde muren af tavshed og turde tale med hinanden om både døden og sorgen, siger Preben Engelbrekt.

Da min far døde var tavsheden det værste. Jeg mødte af og til mennesker, der ikke vidste, hvad de skulle sige til mig, måske lammet af frygt for at tale om døden og sorgen, eller for at gøre mig mere ked af det.

– Katrine Philip, filminstruktør

Om partnerskabet mellem TrygFonden og Det Nationale Sorgcenter

År 2018-2020
Siden 2018 har TrygFonden og Det Nationale Sorgcenter samarbejdet om at gøre livet lettere for efterladte i Danmark. TrygFonden har i partnerskabets første fase (2018-2020) støttet Det Nationale Sorgcenters arbejde med 14,5 mio. kr. Der har i perioden været fokus på at etablere konkrete tilbud om sorgstøtte til efterladte og på at give ny viden om sorg og sorgreaktioner til fagprofessionelle, der møder efterladte, og som skal forebygge, opspore og behandle komplicerede sorgreaktioner. 

Der er opnået flotte resultater ikke mindst etablering og offentlig forankring af den landsdækkende Sorglinjen til alle pårørende og efterladte i Danmark. Derudover er der etableret en årlig tilbagevendende sorgkonference og faglige netværk, samt gennemført kursus-, uddannelses- og implementeringsforløb for en bred vifte af sorgområdets aktører, herunder sygeplejersker, psykologer m.fl.

År 2021-2023
I perioden 2021-2023 tilføres partnerskabet 9 mio. kr. fra TrygFonden. Et stort og nyt element er igangsætningen af en bredere debat om sorg.

Partnerskabet vil i perioden kortlægge de kort- og langsigtede konsekvenser af sorg igennem data, undersøgelser og surveys. Et ’Sorgpanel’ vil dertil sikre, at efterladte i højere grad inddrages og kommer til orde. Viften af dokumentationsindsatser skal give ny viden og være løftestang for en offentlig debat. 

Dertil udbredes tilbud om sorgstøtte, ’Fortrolige Voksne’, fra 1 til 3 regioner, hvor man gennem en peer-to-peer-tilgang vil kunne hjælpe flere unge efterladte, som mangler en støttende voksen i deres liv.


For yderligere information om partnerskabet – kontakt:
Direktør i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt: pe@sorgcenter.dk / tlf. 25 61 12 62.
Pressechef i TrygFonden, Karen Bøgedal: kb@trygfonden.dk / tlf. 30 56 34 32.