Fælles opråb: Pårørende børn forsømmes i sundhedsvæsenet

Det Nationale Sorgcenter offentliggør i dag rapporten Sundhedspersoners møde med børn som pårørende, der viser, at det danske sundhedsvæsen forsømmer sit ansvar overfor børn og unge, der bliver pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende.

Pårørende børn og unge i Danmark kæmper langt oftere end deres jævnaldrende med selvmordstanker, udsættes oftere for mobning, tager mere medicin, har markant større frafald på ungdomsuddannelserne og halter generelt efter i forhold til fysisk og mental sundhed.

Der er derfor et stort behov for at denne gruppe får hjælp og støtte i sundhedsvæsenet.

Men en ny undersøgelse fra Det Nationale Sorgcenter viser, at selvom Sundhedsstyrelsen har formuleret klare anbefalinger for, hvordan pårørende børn og unge skal hjælpes, så efterleves de ikke i praksis på landets hospitaler og i landets kommuner.

Undersøgelsen viser, at manglende kendskab til anbefalingerne på området – men også manglende tid og kompetencer – er blandt de væsentligste årsager til, at alt for mange pårørende børn og unge overlades til sig selv, når en forælder eller søskende rammes af alvorlig sygdom

Fælles opråb: Gør Sundhedsstyrelsens anbefalinger til lov 

Med rapportens klare konklusioner slår Det Nationale Sorgcenter, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Sygeplejeråd derfor nu sammen til lyd for, at ord og anbefalinger på børn som pårørende-området gøres til lov. 

Længe har svaret fra Christiansborg lydt, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger skulle vokse indefra i systemet og blive integreret af sig selv uden lovgivning. Men rapporten fra Det Nationale Sorgcenter viser, at det langt fra er sket – og næppe kommer til at ske uden lovgivning på området, mener Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter:

Sundhedsstyrelsen har klare anbefalinger for, hvordan pårørende børn og unge skal registreres og hjælpes i sundhedsvæsenet. Men med vores nye rapport ser vi sort på hvidt, at anbefalingerne slet ikke er nok. Blandt ledere på landets hospitaler angiver 3 ud af 4 ledere i vores undersøgelse, at de slet ikke kender til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hjælp af pårørende børn og unge, siger Preben Engelbrekt, og fortsætter:

Der foregår et stort svigt af pårørende børn og unge i Danmark. Anbefalinger alene virker simpelthen ikke. Derfor må og skal der en lovsikret ret til hjælp til pårørende børn og unge med alvorligt syge forældre og søskende, som vi også ser det i både Sverige og Norge, siger Preben Engelbrekt.

Mangelfuld hjælp til pårørende børn og unge  

For de pårørende børn er det ofte et lotteri, om de havner på en hospitalsafdeling, hvor der leves op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her var Marta, tidligere klient hos Børn, Unge & Sorg, ikke blandt de unge pårørende, der fik den rette hjælp og vejledning til livet som pårørende.

Da Martha var 14 år, fik hendes mor konstateret uhelbredelig brystkræft. Ingen fra hospitalet tog dengang fat i hende eller hendes mindre søskende.

Jeg gik rundt og tænkte: Hvorfor er jeg så ked af det hele tiden? Jeg skulle forsøge at være en normal teenager og samtidig processere alle de stor tanker, der fyldte. Også hvordan min mor havde det, og hvordan min far og søskende havde det, fortæller Martha.

Marta endte med selv at opsøge Børn, Unge og Sorg, da hun startede på gymnasiet. Og når hun i dag ser tilbage på sine teenageår, hvor en ubearbejdet sorg i mange situationer fjernede alt overskud, ville hun ønske, at hun allerede som 14-årig havde fået tilbudt hjælp eller information om, hvordan det er normalt at reagere, når man bliver pårørende til en alvorlig syg forælder.

Der foregår et stort svigt af pårørende børn og unge i Danmark. Anbefalinger alene virker simpelthen ikke.

– Preben Engelbrekt, direktør, Det Nationale Sorgcenter.

Helsefonden har gjort undersøgelsen mulig 

Det Nationale Sorgcenter har længe haft et ønske om at undersøge, hvordan det er gået med implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I 2020 blev ønsket realiserbart, da Helsefonden sagde ja til at finansiere en større undersøgelse af området:

– Vi har længe haft en bange anelse om, at pårørende børn og unge bliver overset i kommuner og på hospitaler, men med den her undersøgelse får vi et meget mere klart billede af problemets omfang, fortæller Hanne Jervild, direktør i Helsefonden.

Samtidig giver undersøgelsen os indsigt i, hvad det er for nogle barrierer, der forhindrer sundhedspersonalet i at give pårørende børn og unge den støtte, Sundhedsstyrelsen anbefaler, siger Hanne Jervild, direktør i Helsefonden.

For yderligere information – kontakt:  

Fire konkrete anbefalinger til, hvordan vi hjælper pårørende børn og unge

 1. Gør Sundhedsstyrelsens anbefalinger for børn og unge som pårørende til lovgivning på linje med praksis i vores nabolande.

  
 2. Alle pårørende børn og unge skal registreres.

  
 3. Sundhedspersoner skal efteruddannes til at støtte pårørende børn og deres familier.

  
 4. Samarbejdet mellem sundhedspersoner i kommuner og regioner skal systematiseres. 

Fakta om pårørende børn og unge

 • I løbet af et år er der 125.000 børn og unge, der har en alvorligt syg forælder eller søskende.

 • Flere og flere mennesker får kroniske og livstruende sygdomme. Konsekvensen er, at antallet af pårørende børn og unge stiger hvert år.

 • Hvert andet barn i 7.-10. klasse, som er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende, har haft selvskadende adfærd.

 • Mere end dobbelt så mange unge pårørende svarer, at de ofte føler sig ensomme, sammenlignet med unge, der ikke har sygdom tæt inde på livet.

 • Knap hver fjerde unge, som er pårørende til en alvorligt syg forælder eller 
  søskende, har overvejet at tage sit eget liv.

 • Knap hver fjerde unge, som er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende, har været offer for mobning.   

Kilde: sorgcenter.dk 


Rapporten ‘Sundhedspersoners møde med børn som pårørende‘ er støttet af Helsefonden