Samarbejde om ny grønlandsk sorglinje

På trods af at 60 procent af den voksne befolkning i Grønland har mistet til selvmord, så er sorg overset og ikke noget man taler nok om. Det skal en ny sorglinje være med til at ændre på. Godt seks millioner er bevilliget til projektet.

Knapt to ud af ti dødsfald i Grønland kan tilskrives unaturlige dødsårsager som fx drab, ulykker og selvmord. 10 pct. af alle dødsfald i Grønland kan tilskrives selvmord, hvilket giver Grønland en topplacering i verden. Og forskning viser, at netop tab i forbindelse med selvmord øger risikoen for at udvikle behandlingskrævende sorgreaktioner. 

Derfor glæder det Det Nationale Sorgcenter, at der nu i alt er bevilliget godt seks millioner kroner til en sorglinje målrettet grønlandske borgere over 13 år, der har mistet et familiemedlem eller en nær ven. 

” Vi har gennem flere år gjort os erfaringer med en sorglinje i Danmark, men den erfaring kan vi ikke overføre 1:1 i Grønland. Skal den grønlandske sorglinje blive en succes er det altafgørende, at den bliver udviklet i dialog og samarbejde med de grønlandske huse, borgere, fagfolk og relevante sociale og sundhedsmyndigheder, der har indsigt i grønlandsk sorgkultur”, understreger direktør Preben Engelbrekt. 

Oak Foundation Denmark har bevilliget 3.9 mio. kroner til projektet og derudover er der på finanslovens såkaldte Nordatlantiske pulje afsat 2.4 mio. kr. henover en to-årig periode.

”En sorglinje er en vigtig start på et nødvendigt sorgberedskab i Grønland. Der er brug for at få sat sorg på dagsordenen og bryde den onde cirkel mellem sorg og selvmord. Sorglinjen kan bidrage til denne samtale og være med til at nedbryde de mange tabuer om sorg i Grønland”, siger Esther Nørregård-Nielsen, direktør i Oak Foundation Denmark. 

Tanken er, at sorglinjen for grønlændere på linje med det Nationale Sorgcenters eksisterende sorglinje skal bemandes af grønlændere, der selv har mistet. 

”Det har været en af vores højeste prioriteter at få etableret en sorglinje som er noget helt nyt i Grønland og som er en rådgivningslinje for pårørende og efterladte til selvmord. Det Nationale Sorgcenter har stor erfaring på området og derfor glæder det mig, at de nu går i gang med at udvikle et tilbud i samarbejde med folk hjemme i Grønland, siger IA’s folketingsmedlem Aaja Chemnitz.

Sorglinjen forventes etableret i løbet af 2022.

Læs rapporten om sorg i Grønland udarbejdet af Det Nationale Sorgcenter i 2019:

https://sorgcenter.dk/wpcontent/uploads/2020/07/SorgiGr%C3%B8nland.pdf (DANSK) https://sorgcenter.dk/wpcontent/uploads/2020/09/SORGIGROeNLANDfinalrapportgroenlandsk.pdf (GRØNLANDSK)